Show simple item record

dc.contributor.advisorDokucu, Ali İhsan
dc.contributor.advisorOtçu, Selçuk
dc.contributor.authorÇiğdem, Murat Kemal
dc.date.accessioned2021-09-14T12:50:33Z
dc.date.available2021-09-14T12:50:33Z
dc.date.issued2000en_US
dc.date.submitted2000
dc.identifier.citationÇiğdem, M. K. (2000). Nitrofen verilerek konjenital diafragma hernisi oluşturulan ratlarda prenatal hormonal tedavinin yeri. Yayımlanmamış uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7580
dc.description.abstractCerrahi tedavi ve yoğun medikal tedavilere rağmen konjenital diafragma hernili yeni doğanlarda mortalite halen çok yüksek oranlardadır. Akciğer hipoplazisi daima bu patolojiye eşlik etmektedir. Bu deneysel çalışmada, anne ratlara nitrofen vermek suretiyle yavru ratlarda konjenital diafragma hernisi (KDH) oluşturulması ve prenatal dönemde anne ratlara uygulanan hormonal tedavinin KDH gelişmiş yavru ratlarm akciğerlerine olan etkilerini morfometrik, biyogenetik ve histopatolojik olarak incelemeyi amaçladık. Bu amaçla ratlar, kontrol, nitrofen ve nitrofen+TRH+betametazon olmak üzere 3 ayrı grupta değerlendirildi. Nitrofen grubu ile nitrofen+TRH+betametazon gruplarında elde edilen, akciğer ağırlıkları, akciğer ağırlığı/total vücut ağırlıkları oranlan ve DNA değerleri biribirleriyle karşılaştırıldı. Bu iki grup arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı. Kontrol grubunda elde edilen sonuçlar diğer iki grupla karşılaştırıldığında, istatistiki olarak anlamlı derecede farklılık olduğu görüldü (pO.0001). Akciğerlerin histolojik değerlendirme sonuçlan, nitrofen ve nitrofen+TRH+betametazon gruplan arasında farklılık göstermeden hipoplazi bulgulan gösteriyordu. Bu sonuçlarla KDH gelişen ratlara uygulanan prenatal tedavinin, akciğer hipoplazisini iyileştirici yönde bir etkisinin olmadığı söylenebilir.en_US
dc.description.abstractDespite standard surgical and medical therapy, the mortality rate is still very high in newborn with congenital diaphragmatic hernia (CDH). CDH usually associated with lung hypoplasia. The purpose of this experimental study was to determine, morphometrically, biogenetically and histopathologically, the effects of maternal hormonal therapy on lung hypoplasia in newborn rats in which CDH has been previously occurred using nitrofen. Three groups were set up. The lung weight, lung weight/total body weight ratio and the amount of DNA were compared. There were no significant difference between the nitrofen and the treatment groups. When compared to the control group, there were significant differences between these groups and the control group (p<.0001). There was no significant difference in the degree of lung hypoplasia between the nitrofen and the treatment groups. These results suggest that there is no effect of prenatal hormonal therapy in improving of lungs in newborn rats with CDH.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectNitrofenen_US
dc.subjectÇocuk hastalıklarıen_US
dc.subjectPrenatal hormonen_US
dc.subjectChild diseasesen_US
dc.subjectPrenatal hormoneen_US
dc.titleNitrofen verilerek konjenital diafragma hernisi oluşturulan ratlarda prenatal hormonal tedavinin yerien_US
dc.title.alternativeThe role of prenatal hormonal treatment in rats in which congenital diaphragmatic hernia was produced using nitrofenen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record