Show simple item record

dc.contributor.advisorCeviz, Adnan
dc.contributor.authorTurhan, Şerif
dc.date.accessioned2021-09-14T12:48:38Z
dc.date.available2021-09-14T12:48:38Z
dc.date.issued2000en_US
dc.date.submitted2000
dc.identifier.citationTurhan, Ş. (2000). Birincil ağır kafa travmalı yetişkin olgularda uygulanan Penthotal ve kontrollü mekanik ventilasyonun tedaviye katkıları. Yayımlanmamış uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7579
dc.description.abstractBu çalışmamızda yoğun bakım ünitemizde yatırılan ağır kafa travmalı olgulara uygulanan standart tedaviler ile bunlara ek olarak uygulanan girişimsel tedaviye ait sonuçlan demografik, klinik ve laboratuar bulgularım göz önünde tutarak karşılaştırılmalı incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamıza Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroşirurji Kliniği yoğun bakımına yatırılan 26 yetişkin birincil ağır kafa travmalı olgu alındı. Prospektif nitelikli bu çalışmaya alınan olguların 18'i erkek, 8'i kadın idi. Bu olgulardan 13'üne sadece standart tedavi uygulanmış olup, geriye kalan 13 olguya standart tedaviye ek olarak, penthotal anestezisi uygulanıp, kontrollü mekanik ventilasyon yapılmıştır. Kontrollü mekanik ventilasyon uygulanan olgularda erkek/kadın oram 3.3/1, sadece standart tedavi uygulanan olgularda erkek/kadın oram 1,6/1 'dir. Olguların yaş ortalaması 35 ± 10'dur. Çalışmaya alman ağır kafa travmalı olguların sıklıkla trafik kazalarına bağlı olarak yaralandığı, (14 olgu) bunu darpların (6 olgu) izlediği görüldü. Olguların sıklıkla 4-6 (8 olgu), 7-10 (11 olgu) saat içinde başvurdukları saptandı. Çalışmaya alman olgulardan kontrollü mekanik ventilasyon uygulananlarda ilk 8 saat içinde PO2 ve PCO2 değerlerinin anlamlı olarak iyi olduğu gözlendi (P < 0.05). Standart tedaviye ek olarak mekanik ventilasyon ve penthotal uygulanan 13 olgudan 6'sı iyileşip taburcu edilirken, sadece standart tedavi uygulanan 13 olgudan ise, 3 olgu iyileşip taburcu edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectKafa yaralanmalarıen_US
dc.subjectPenthotalen_US
dc.subjectAnestetiken_US
dc.subjectHead injuriesen_US
dc.subjectAnestheticen_US
dc.titleBirincil ağır kafa travmalı yetişkin olgularda uygulanan Penthotal ve kontrollü mekanik ventilasyonun tedaviye katkılarıen_US
dc.title.alternativeThe contrubition to treatment of penthotal and checking mechanic ventilation applied uppermostly in the adult cases with severe head traumaen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record