Show simple item record

dc.contributor.advisorMüftüoğlu, Ekrem
dc.contributor.authorAyyıldız, Orhan
dc.date.accessioned2021-09-14T12:44:36Z
dc.date.available2021-09-14T12:44:36Z
dc.date.issued2000en_US
dc.date.submitted2000
dc.identifier.citationAyyıldız, O. (2000). Akut promyyelositik lösemide all-trans retinoik asit tedavisi. Yayımlanmamış Hematoloji yan dal uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7578
dc.description.abstractAPL tedavisinde son yıllarda önemli değişiklikler gözlenen bir AML alt tipidir. Tedavisinde ATRA gibi effektif ve yan etkisi minimal ilaçların bulunması hastalığa bağlı erken mortaliteleri ve relaps sıklığını azaltmıştır. APL tedavisinde henüz kesin bir yaklaşım olmamakla birlikte başlangıçta ATRA ile başlanıp kemoterapi ile konsolide ettikten sonra sitogenetik remisyon elde edilişine göre ya idame tedavisine devam yada allojeneik veya otolog kemik iliği nakli önerilmektedir. ATRA ile tedavi edilen olgularda %65-90 oranında KR elde edilmektedir. Ancak kemoterapi ilave edilmediğinde bu KR geçici olmaktadır. Bizim çalışmada 12 APL hastasının 11 'inde KR elde edildi. 1 hasta SSS kanaması nedeniyle kaybedildi.en_US
dc.description.abstractThe introduction of all-trans retinoic acid has further chanced the management of APL. After use of ATRA,the rate of early death and relaps has decreased dramatically. The optimal chemotherapy for APL is also under discussion. After ATRA followed with chemotherapy, If patients have not molecular remission therapy shold be chanced with bone marrow transplantation. ATRA produces complete remission rates of 65-90%, but remissions are transient if chemotherapy is not.added. In our study we treated 12 patient with APL. In 11 of patients complet remission were obtained. 1 patient died from CNS hemorrhage.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectLösemien_US
dc.subjectMiyeloiden_US
dc.subjectTretinoinen_US
dc.subjectLeukemiaen_US
dc.subjectMyeloiden_US
dc.titleAkut promyyelositik lösemide all-trans retinoik asit tedavisien_US
dc.title.alternativeAll-trans retinoic acid for the treatment of acute promyelocytic leukemiaen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıklar Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5673-8408en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record