Show simple item record

dc.contributor.advisorMüftüoğlu, Ekrem
dc.contributor.authorTiftik, Eyüp Naci
dc.date.accessioned2021-09-14T12:37:55Z
dc.date.available2021-09-14T12:37:55Z
dc.date.issued2000en_US
dc.date.submitted2000
dc.identifier.citationTiftik, E. N. (2000). Erişkin akut lenfoblastik lösemide intensif multi-ajan kemoterapi sonuçları. Yayımlanmamış yan dal uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7577
dc.descriptionLisansüstü tezlerin elektronik ortamda toplanması, düzenlenmesi ve erişime açılması konusuna ilişkin yök'ün 18.06.2018 tarihli yönergesine istinaden artık bu tarihten sonra gizlilik şartı aranmayan bütün tezler erişime açılacaktır.en_US
dc.description.abstractErişkinlerde akut lenfoblastik lösemide (ALL) mevcut tedavi yaklaşımları ile son yıllarda %40-45 remisyon sağlanabilmektedir. Hematoloji kliniğinde son birkaç dekatta çok sayıda hastaya Hoelzer ve arkadaşlarının GMALL-1988 ve Linker ve arkadaşlarının UCSF- 1991 tedavi protokolü uygulandı. Ancak hastaların düzensiz kontrollere gelmesi nedeni ile GMALL-1988 protokolünü alan 33 ve UCSF-1991 protokolünü alan 15 hasta değerlendirmeye alındı. Bu her iki protokol arasında hem komplet remisyon (KR) (P=0,249), hem de median remisyon süresi (MRS) bakımından (P=0,094) fark yoktu. Her iki protokol de kendi orjinal verileri ile karşılaştırıldığında ise GMALL-1988 'de hem KR hemde MRS bakımından fark yokken (P>0,05), UCSF-1991 'de ise KR açısından fark yok (P>0,05) ve MRS bakımından fark vardı (P<0,05). KR sonrası remisyona gelmeyen hastaların relapsta kabul edilmesi, hastaların kontrollere düzensiz gelmesi ve santral sinir sistemi radyoterapisinin çoğu hastada kullanılamaması bu sonuçta etkili olmuştur. Sonuç olarak ALL'de intensif multi-ajan tedavi ile KR oranı ve MRS süresi artırılmıştır ve hala yüksek risk ALL olmayan vakalarda ilk seçenektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLösemien_US
dc.subjectLenfomaen_US
dc.subjectKemoterapien_US
dc.subjectLeukemiaen_US
dc.subjectLymphomaen_US
dc.subjectChemotherapyen_US
dc.titleErişkin akut lenfoblastik lösemide intensif multi-ajan kemoterapi sonuçlarıen_US
dc.title.alternativeIntensive multiagent chemotherapy results in adult acute cymphoblastic leukemiaen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıklar Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record