Show simple item record

dc.contributor.advisorTaş, M. Ali
dc.contributor.authorKatar, Selahattin
dc.date.accessioned2021-09-14T12:17:22Z
dc.date.available2021-09-14T12:17:22Z
dc.date.issued2000en_US
dc.date.submitted2000
dc.identifier.citationKatar, S. (2000). Albümin infüzyonunun nefrotik sendromlu hastalarda remisyona girme süresi ve relaps hızı üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7576
dc.description.abstractBu çalışma Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğine yatarak Nefrotik sendrom ( MLH) tanısı alan 30 hastadan; 17 hastaya albümin infüzyonu yapılarak, 13 hastaya da albümin infîizyonu yapılmayarak, ayrıca bu iki grub hastaya kortikosteroid tedavisi de verilerek, bu hastalarda remisyona girme süresi ve relaps hızlan araştırılmıştır. Hastaların yaşlan 2 ile 9 yıl arasında değişmektedir. Yaşı 8 'in üzerinde olan bir hasta olup, buna da böbrek biopsisi yapılarak MLH olduğu tespit edilmiştir. Bu hastalar ortalama 27 ay boyunca takip edildiler. Albümin infüzyonu yapılan hastalar ile albümin infîizyonu yapılmayan hastalar remisyona girme süresi ve relaps hızlan açısından karşılaştınldığında, aralannda anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada nefrotik sendromlu hastalarda albüminin remisyon süresi ve relaps hızı üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu vurgulanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectAlbüminen_US
dc.subjectNefrotik sendromen_US
dc.subjectRemisyon başlatmaen_US
dc.subjectNephrotic syndromeen_US
dc.subjectRemission inductionen_US
dc.titleAlbümin infüzyonunun nefrotik sendromlu hastalarda remisyona girme süresi ve relaps hızı üzerindeki etkisien_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID275761en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record