Show simple item record

dc.contributor.advisorKeskin, Mehmet Salih
dc.contributor.authorKanay, Şehmus Fırat
dc.date.accessioned2021-09-14T12:04:40Z
dc.date.available2021-09-14T12:04:40Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationKanay, Ş. F. (2021). Ankraj plakaların çekme kapasitesinin dinamik analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7574
dc.description.abstractBu çalışmada, şerit ankraj plakalarının üç farklı genişlik (B), sekiz farklı gömülme oranı (Df/B), gevşek-sıkı kum ve yumuşak-sert kil durumları için statik ve dinamik koşullar altında çekme kapasiteleri analiz edilmiştir. Çalışmada sonlu elemanlar yöntemi ile çözüm yapan Plaxis bilgisayar programı kullanılmış ve analizler, kum zemin için “Hardening Soil” (pekleşen zemin), kil zemin için “Mohr Coulomb” zemin modeli kullanılarak 2 boyutlu olarak gerçekleştirilmiştir. Analizlerde deprem etkisini gözlemlemek amacıyla 0,1 G büyüklüğünde düşey yönde dinamik yük etki ettirilmiş, ankrajın çekme kapasitesinde meydana gelen değişim incelenmiştir. Aynı ankraj genişliği ve aynı zemin koşulları durumunda gömülme derinliğinin göçme mekanizması üzerindeki etkisi gözlenmiştir. Ayrıca belirli koşullar altında ankraj plakalarına yer altı suyu etki ettirilmiş, ankrajın düşey yönlü yaptığı deplasman yer altı suyunun bulunmadığı durum ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda, çekme kapasitesinin gömülme derinliğinin artmasına bağlı olarak artış gösterdiği, sıkı kum ve sert kil zeminde çekme kapasitesinin gevşek kum ve yumuşak kil durumuna göre daha büyük değere sahip olduğu, ankraj genişliğinin artmasıyla çekme kapasitesinin doğru orantılı olarak arttığı görülmüştür. Ankrajın gömülme derinliğine bağlı olarak bazı koşullar altında yer altı suyunun varlığı, ankrajın düşey yönde daha fazla deplasman yapmasına neden olmuştur. Zemine etki ettirilen deprem yükü, ankrajın çekme kapasitesini statik duruma göre ortalama %8 azaltmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the uplift capacity of strip anchor plates were analyzed for three different widths (B), eight different embedment ratio (H/B), loose-dense sand and soft-stiff clay situations under static and dynamic conditions. Plaxis computer program which solves by finite element method was used and analyses were carried out in 2 dimensions using “Hardening Soil” for sand and “Mohr Coulomb” for clay as a material model. In order to observe the earthquake effect, the dynamic load in the vertical direction of 0.1 G was affected and the change in the uplift capacity of the anchor was examined. In case of the same anchor width and the same soil conditions, the effect of the embedment depth on the failure mechanism has been observed. In addition, under certain conditions, ground water was affected on the anchor plates, and the vertical displacement of the anchor was compared with the situation where ground water was not present. As a result of the study, it was observed that the uplift capacity increased due to the increase in the embedment depth, the uplift capacity on dense sand and stiff clay had a greater value than the loose sand and soft clay state, and the uplift capacity increased in direct proportion with the increase of the anchor width. The presence of groundwater under some conditions, depending on the anchor's embedment depth, caused the anchor to displace more in the vertical direction. The earthquake load acting on the soil reduced the uplift capacity of the anchor by an average of 8% compared to the static condition.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnkraj plakasıen_US
dc.subjectÇekme kapasitesien_US
dc.subjectDinamik analizen_US
dc.subjectPlaxisen_US
dc.subjectSonlu elemanlar yöntemien_US
dc.subjectYer altı suyuen_US
dc.subjectAnchor platesen_US
dc.subjectUplift capacityen_US
dc.subjectDynamic analysisen_US
dc.subjectPlaxisen_US
dc.subjectFinite element methoden_US
dc.subjectGroundwateren_US
dc.titleAnkraj plakaların çekme kapasitesinin dinamik analizien_US
dc.title.alternativeDynamic analysis of uplift capacity of anchor platesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geoteknik Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5206-8539en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record