Show simple item record

dc.contributor.advisorPirinççioğlu, Nurettin
dc.contributor.authorKarabat, Mehmet Faruk
dc.date.accessioned2021-04-12T14:58:32Z
dc.date.available2021-04-12T14:58:32Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationKarabat, M. F. (2021). Skaler yoğunluk alanlı modifiye edilmiş kütle çekim teorisi. Doktora tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urifile:///C:/Users/User/Downloads/661577.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6698
dc.description.abstractGenel Görelilik teorisini modifiye etmeye yönelik öncü girişimler, Einstein'ın 1915'te teoriyi tanıtmasının hemen ardından 1920'lerde başlatıldı. Bununla birlikte, bu tür girişimler, Evrenin hızlandırılmış bir genişleme aşamasına girdiğinin fark edilmesinden sonra (özellikle 1990'lardan itibaren) önemli ölçüde artmıştır. Bu gizemli hızlı genişlemeyi Genel görelilik teorisinin orijinal formuyla açıklamak mümkün olmadığından, onu değiştirmemiz veya yeni alternatif teoriler sunmamız gerekmektedir. Bu bağlamda, literatürde Genel Görelilik teorisinin modifikasyonu üzerine kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Örneğin, MOND, TeVeS, skaler-tensör, metrik f(R)-gravite, Palatini f(R)-gravite ve metrik-affine f(R)-gravite teorileri yoğun bir şekilde dikkate alınmıştır. Bu tezde, temel olarak ağırlığı 2 olan bir skaler yoğunluğu içeren yeni bir modifiye edilmiş yerçekimi teorisi önerilmiştir. Sırasıyla bir skaler alan ve yukarıda bahsedilen skaler yoğunluk için hareket denklemleri türetilmiş ve karşılaştırılmıştır. Son olarak, elde edilen sonuçlar FRW kozmolojisi çerçevesinde farklı bir bakış açısıyla karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractPioneering attempts to modify the General Theory of Relativity were initiated in the 1920s, just after Einstein introduced the theory in 1915. However, such initiatives have increased significantly (especially since the 1990s), after realizing that the Universe has entered in an accelerated expansion phase. Because it is not possible to explain this mysterious speedy expansion with the original form of the General Theory of Relativity, we need to modify it or introduce new alternative theories. In this context, extensive investigations have been performed in literature on the modification of General Theory of Relativity. For instance, the MOND, TeVeS, scalar-tensor, metric f(R)-gravity, Palatini f(R)-gravity and the metric-affine f(R)-gravity theories have been taken into account intensively. In this thesis, we mainly intorduce a new modified gravitational theory including a weight 2 scalar density. We derive equations of motion for a scalar field and the aforementioned scalar density, respectively, and compare them. Finally, the results are discussed comparatively from a different perspective within the framework of FRW cosmology.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSkaler alanen_US
dc.subjectSkaler yoğunluken_US
dc.subjectModifiye teorien_US
dc.subjectScalar fielden_US
dc.subjectScalar densityen_US
dc.subjectModified theoryen_US
dc.titleSkaler yoğunluk alanlı modifiye edilmiş kütle çekim teorisien_US
dc.title.alternativeModified theory of gravity with a scalar density fielden_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record