Show simple item record

dc.contributor.advisorYiğit, Şeyhmus
dc.contributor.authorKımış, Hüseyin
dc.date.accessioned2021-03-24T13:21:03Z
dc.date.available2021-03-24T13:21:03Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationKımış, H. (2021). Ateşli silah yaralanmasına bağlı ao tip 42c tibia kırıklarında erken ve geç dönem plaklama sonuçları. Uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urifile:///C:/Users/User/Downloads/655756.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6502
dc.description.abstractAmaç: Ateşli silah yaralanması nedeniyle oluşan ve kaynaması problemli olan tibia şaft kırıklarında erken (1-4 gün) ve geç (5 gün ve sonrası) dönem plak uygulamasının sonuçlarını, kaynama oranlarını, enfeksiyon görülme oranlarını, kaynamama oranlarını değerlendirmek istedik. Hastalar ve yöntem: Bu çalışma kapsamına Kasım 2011 ve Eylül 2019 tarihleri arasında ASY sonrası tip 42C açık tibia kırığı nedeniyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniği tarafından plaklama yapılan 50 erişkin hasta çalışmamıza dahil edildi. Yaralanma sonrası ilk 4 günde plak uygulanan hastalar ''Grup 1'' ; yara takibi yapıldıktan sonra beşinci gün ve sonrasında operasyona alınan hastalar ''Grup 2'' olarak belirtildi. Bulgular: Retrospektif çalışmamızda ortalama takip süresi 19,2 aydı (dağılım 9-32 ay). Hastaların 47'si erkek (% 94), 3'ü kadın (% 6); ortalama yaşı 31,34 (dağılım 17-51); grup 1'de yaş ortalaması 31.6 ± 9.91 yaş ve grup 2'de 31.8 ± 9.96 yaş olarak tespit edildi. Hastaların 42'si (%84) Gustilo Anderson açık kırık sınıflamasına göre tip 3A (grup 1'de 31,grup 2'de 11 hasta), 5'i (%10) tip 3B (grup 1de 1,grup 2'de 4 hasta), 3'ü (%6) de tip3C (grup 1'de 1,grup 2'de 2 hasta) idi. Çalışmaya dahil ettiğimiz 50 hastanın 43' ünde (%86) tam kaynama, 6' sında (%12) kaynamama ve 1 hastada implant yetmezliği görüldü. Grup 1'de 33 hastanın 3'ünde (%9,09); grup 2'de 17 hastanın 3'ünde (%17,64) kaynamama görüldü Hastaların 8'inde (%16) enfeksiyon etkeni üredi. Sonuç: ASY kaynaklı açık tibia kırıklarında indirek redüksiyon tekniğiyle kilitli plaklama; düşük enfeksiyon, yüksek kaynama ve düşük yanlış kaynama oranı nedeniyle acil ve kalıcı tedavisinde uygulanabilecek güvenilir bir yöntemdir.en_US
dc.description.abstractAim: In this study, we evaluate the results of early (1-4 days) and late (5 days and after) plate treatment, rates of union, rates of infection, and nonunion rates in tibia shaft fractures caused by gunshot injuries. Material and Method: 50 adult patients who underwent plate treatment by Dicle University Faculty of Medicine Orthopedics and Traumatology clinic for AO type 42C open tibia fracture after gunshot injury between November 2011 and September 2019 were included in this study. Patients who were treated in the first 4 days after the injury "Group 1"; Patients who were operated on the fifth day and after the injury follow-up were specified as "Group 2". Results: In our retrospective study, the mean follow-up period was 19.2 months (range 9 to 32 months). 47 of the patients are male (94%), 3 of them are female (6%); mean age 31.34 (range 17 to 51). The average age was 31.6 ± 9.91 years in group 1 and 31.8 ± 9.96 years in group 2. 42 of the patients (84%) were type 3A according to Gustilo Anderson open fracture classification (31 patients in group 1, 11 patients in group 2), 5 (10%) type 3B (1 in group 1, 4 in group 2) patients) and 3 (6%) were type 3C (1 in group 1, 2 in group 2). Of the 50 patients we included in the study, 43 (86%) had complete union, 6 (12%) nonunion and 1 patient had implant failure. In 3 (9.09%) of 33 patients in Group 1; Nonunion was observed in 3 (17.64%) of 17 patients in group 2. Infection agent grew in 8 (16%) of the patients. Conclusion: Locked plating with indirect reduction technique in open tibial fractures due to gunshot injury; is a reliable method that can be applied in immediate and permanent treatment with low infection, high union and low malunion rateen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAteşli silah yaralanmasıen_US
dc.subjectTibia kırıklarıen_US
dc.subjectAçık kırıken_US
dc.subjectKilitli plaken_US
dc.subjectGunshot injuryen_US
dc.subjectTibia fracturesen_US
dc.subjectOpen fractureen_US
dc.subjectLocked plateen_US
dc.titleAteşli silah yaralanmasına bağlı ao tip 42c tibia kırıklarında erken ve geç dönem plaklama sonuçlarıen_US
dc.title.alternativeEarly and late term plating results in ao type 42c tibia fractures due to firearm injuryen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve TravmatolojiAna Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record