Recent Submissions

  • Dicle Üniversitesi Açık Bilim Politikası 

    Dicle Üniversitesi (Dicle Üniversitesi, 2020)
    1966 yılında Ankara Üniversitesi’ ne bağlı olarak Diyarbakır Tıp Fakültesi’nin açılmasıyla ilk temellerini atmış olan Dicle Üniversitesi, özellikle İleri düzeyde eğitim-öğretim, araştırma, yayın ve danışmanlık ile sağlık ...