Show simple item record

dc.contributor.authorDemirci, Özlem
dc.contributor.authorUğurlu, Pelin
dc.contributor.authorBingölbalı, Nurcan Doğan
dc.contributor.authorAcer, Ömer
dc.contributor.authorKılınç, Ersin
dc.date.accessioned2020-12-08T09:31:20Z
dc.date.available2020-12-08T09:31:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationDemirci, Ö., Uğurlu, P., Bingölbalı, N. D., Acer, Ö. ve Kılınç, E. (2020). Aroclor 1254’e maruz kalan elastinin yapısında meydana gelen değişikliklerin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), 137-146.en_US
dc.identifier.issn2146-4693
dc.identifier.issn2458-9330
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6460
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1355431
dc.description.abstractElastin prolin, valin ve glisin aminoasitlerinin yoğun olarak yer aldığı hidrofobik bölge ve alanin aminoasitinin yer aldığı çapraz bağlanma bölgesinden oluşan ve omurgalı canlıların dokularına esneklik ve hareketlilik sağlayan bir protein çeşididir. Elastinde meydana gelecek hasarlar pek çok hastalığa neden olduğundan elastin proteini üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır. Fakat toksik bir maddeye maruz kalan elastinde oluşacak hasarla ilgili çalışmalar literatürde sınırlı sayıdadır. Bu amaçla önemli kalıcı organik kirleticilerden biri olan Aroclor 1254’e maruz kalan elastin proteininin yapısında meydana gelen değişiklikler histopatolojik olarak incelenmiş ve oluşan hasarın konsantrasyona bağlı olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractElastin is a type of protein consisting of a hydrophobic region where proline, valine and glycine amino acids are densely located and a cross-linking region where alanine amino acids are located, and provide flexibility and mobility to the tissues of vertebrate organisms. Since the damage to the elastin causes many diseases, a lot of research has been done on elastin protein. However, studies on damage to elastin exposed to a toxic substance are limited in the literature. For this purpose, changes in the structure of the elastin protein exposed to Aroclor 1254, one of the important permanent organic pollutants, were examined histopathologically and it was determined that the damage occurred was concentration-dependent.en_US
dc.description.sponsorshipDicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAroclor 1254en_US
dc.subjectElastinen_US
dc.subjectHistopatolojien_US
dc.subjectHistopathologyen_US
dc.titleAroclor 1254’e maruz kalan elastinin yapısında meydana gelen değişikliklerin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of changes in the structure of elastin exposed to aroclor 1254en_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage137en_US
dc.identifier.endpage146en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümüen_US
dc.contributor.authorID109003en_US
dc.contributor.authorID158472en_US
dc.contributor.authorID51247en_US
dc.contributor.authorID310762en_US
dc.contributor.authorID60640en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9511-2010en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4790-2533en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5689-2250en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5314-0475en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5223-9919en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.dubapFEN.17.025en_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record