Show simple item record

dc.contributor.authorAkça, Y. Berivan Özbudak
dc.contributor.authorAydın, Derya Çakır
dc.contributor.authorHalifeoğlu, Fatma Meral
dc.date.accessioned2020-11-03T08:01:34Z
dc.date.available2020-11-03T08:01:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAkça, Y.B.Ö., Aydın, D.Ç. ve Halifeoğlu, F.M. (2018). Mimarlık mesleğine ulaşılabilirlikte farklı bir arayış denemesi: Dicle Üniversitesi örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 17(67), 1147-1158.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6415
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnM01UUTJOZz09
dc.description.abstractÜlkemizde son yıllarda üniversite eğitiminde birden fazla bölümü bitirmiş veya eğitimine devam etmekte olan bireylerin sayısında artış olduğu bilinmektedir. Dicle Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri içinde de daha önce başka bir bölümü bitirmiş olanların sayısı dikkat çekici geldiğinden bu konu üzerinde kapsamlı araştırma ve inceleme yapılmıştır. Bu çalışma, mimarlık mesleğinin ikinci bir meslek olarak tercih edilmesindeki düşünce, beklenti ve bakış açılarının nedenleri ile mesleki yaşamda tercih ve memnuniyet durumunu sorgulamayı hedeflemiştir. Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde eğitimlerine devam eden ve mezun olan 73 katılımcı ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen en önemli sonuçlardan biri, mimarlık bölümünde eğitim alan, ancak daha önce başka bir bölümü bitirmiş kişilerin bu yolu mimarlık mesleğine ulaşmak için bilinçli olarak seçtikleri ve daha çok teknik bölümlere yöneldiği olmuştur. İnsanın varoluşuna kadar inen mimarlık mesleğinin, günümüze kadar gelen süreçte gösterdiği yaratıcı, teknik, sosyal ve iletişim kurma yönleriyle toplum içerisinde popülaritesini hiç kaybetmediği ve her dönem tercih edilen meslekler arasında yer alacağı anlaşılmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn our country, it is known that in recent years there has been an increase in the number of individuals who have completed more than one department in university education or who are continuing their education. Since the number of students of the Department of Architecture of Dicle University students who have already completed another department has been remarkable, extensive research and investigation have been carried out on this subject. This study aimed to question the preference and satisfaction in professional life with reasons of expectations, anticipation, and perspectives of architecture profession being chosen as a second profession. The study was carried out with 73 participants who continued their education and graduated from the Architecture Department of the Dicle University Faculty of Architecture. One of the most important result is that people who have been educated in the Department of Architecture, but who have already completed another department, have consciously selected this way to reach the Architecture profession, and have gone to more technical departments in this election. It is understood that the architectural profession which has reached to the existence of mankind will never lose its popularity in the society with its creative, technical, social and communicative aspects that it has shown up to the present day and will be among the preferred professions in every period.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherESOSDERen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMimarlıken_US
dc.subjectMimarlık eğitimien_US
dc.subjectMeslek arayışıen_US
dc.subjectMesleki tercihen_US
dc.subjectDicle Üniversitesien_US
dc.subjectArchitectureen_US
dc.subjectArchitecture educationen_US
dc.subjectProfession pursuiten_US
dc.subjectProfession choiceen_US
dc.subjectDicle Universityen_US
dc.titleMimarlık mesleğine ulaşılabilirlikte farklı bir arayış denemesi: Dicle Üniversitesi örneğien_US
dc.title.alternativeAlternative approaches to pursuing architecture as a profession: Dicle University sampleen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue67en_US
dc.identifier.startpage1147en_US
dc.identifier.endpage1158en_US
dc.relation.journalElektronik Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümüen_US
dc.contributor.authorID107108en_US
dc.contributor.authorID178789en_US
dc.contributor.authorID115340en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9457-9145en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1376-8444en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2032-3774en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record