Show simple item record

dc.contributor.authorVural, Aydın
dc.contributor.authorGüran, Hüsnü Şahan
dc.contributor.authorDurmuşoğlu, Halil
dc.contributor.authorUçar, Uğur
dc.date.accessioned2020-08-17T07:43:46Z
dc.date.available2020-08-17T07:43:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationVural, A., Güran, H. Ş., Durmuşoğlu, H. ve Uçar, U. (2020). Tıbbi bitki çaylarında mikrobiyolojik kalitenin ve bazı patojenlerin araştırılması. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13(1), 76-82.en_US
dc.identifier.issn1307-9972
dc.identifier.issn1308-0679
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6009
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1177502
dc.description.abstractTıbbi bitki çayları sağlık üzerine olumlu etkilerinden dolayı her yaş grubu tarafından tüketilmektedir. Bu çalışmada ambalajlı ve ambalajsız olarak perakende satışa sunulan farklı tıbbi bitki çaylarının (kekik, nane, rezene, adaçayı, ıhlamur, hatmi, sinameki, defne, civanperçemi ve anason) mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi amaçlandı. Analiz edilen 120 örneğin %95, %90, %77.5, %74.16, %42.5, %14.17, %3.33 ve %2.5’inin sırasıyla toplam mezofilik aerobik bakteriler (TMAB), küf-maya, Enterobacteriaceae, koliform, sülfit indirgeyen anaerob bakteriler, Staphylococcus-Micrococcus spp., Escherichia coli ve Salmonella spp. ile kontamine olduğu belirlendi. Ancak örneklerin hiçbirinde Staphylococcus aureus ve Bacillus cereus tespit edilmedi. En yüksek ortalama TMAB (5.03 log10 kob/g) sayısı nane örneklerinde; Enterobacteriaceae (4.19 log10 kob/g), koliform (3.87 log10 kob/g) ve küf-maya sayısı (4.92 log10 kob/g) ise hatmi örneklerinde bulundu. Kapalı ambalajlarda satışa sunulan örneklerdeki ortalama Enterobacteriaceae ve koliform bakteri sayıları açıkta satışa sunulan örneklerden önemli derecede daha düşük bulundu (P<0.05). Bu çalışma sonuçları tıbbi bitki çaylarının mikrobiyolojik kalitesinin yetersiz olduğunu; E. coli ve Salmonella spp. gibi patojenlerle kontamine olabileceğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractMedicinal herbal teas are consumed by all age groups for beneficial effects on health. In this study, it was aimed to determine the microbiological quality in packaged and unpackaged different medicinal herbal teas (thyme, mint, fennel, sage, linden, alcea, senna, laurel, yarrow and anise) sold at retail. Out of the 120 analysed samples, 95%, 90%, 77.5%, 74.16%, 42.5%, 14.17%, 3.33% and 2.5% were contaminated with total mesophilic aerobic bacteria (TMAB), mold-yeast, Enterobacteriaceae, coliform, sulphide reducing anaerobe bacteria, Staphylococcus-Micrococcus spp., Escherichia coli and Salmonella spp., respectively. However, Staphylococcus aureus and Bacillus cereus were not detected in any of the samples. The highest mean count was determined in mint samples for TMAB (5.03 log10 cfu/g); in alcea samples for Enterobacteriaceae (4.19 log10 cfu/g), coliform (3.87 log10 cfu/g) and yeast-mold (4.92 log10 cfu/g). The mean counts of Enterobacteriaceae and coliform in packaged samples were significantly less than unpackaged samples (P<0.05). The results obtained in this study showed that the microbiological quality of the investigated medicinal herbal teas were inadequate and can be contaminated with pathogens such as E. coli and Salmonella spp. bacteriaen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTıbbi bitki çaylarıen_US
dc.subjectMikrobiyolojik kaliteen_US
dc.subjectPatojenen_US
dc.subjectMedicinal herbal teasen_US
dc.subjectMicrobiological qualityen_US
dc.subjectPathogenen_US
dc.titleTıbbi bitki çaylarında mikrobiyolojik kalitenin ve bazı patojenlerin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of microbiological quality and some pathogens in medicinal herbal teasen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage76en_US
dc.identifier.endpage82en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID42505en_US
dc.contributor.authorID154722en_US
dc.contributor.authorID207326en_US
dc.contributor.authorID286733en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6232-2131en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6674-5510en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0469-245Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7394-3355en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record