Show simple item record

dc.contributor.authorSurmuş Asan, Hilal
dc.date.accessioned2014-07-03T06:10:42Z
dc.date.available2014-07-03T06:10:42Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/55
dc.description.abstractBu çalışmada Hypericum scabroides Robson&Poulter (Guttiferae)'in in vitromikroçoğaltma (doku kültürü ile yetiştirme) protokolü ve bunların total hiperisin içeriğiaraştırıldı.Tohumlar hormonsuz , 0.055, 0.011 ve 0.0165 ?M BAP içeren Murashige ve Skoog(MS) (1962) ortamlarında kültüre alındı.En iyi çimlenme yüzdesi,kontrol grubu (BAPbulunmayan) ve 0.0165 ?M BAP içeren ortamlardan elde edildi.Ayrıca ön soğuklama işleminin çimlenme yüzdesini arttırdığı saptandıProliferasyon için en iyi ortamın 0.0275 ?M BAP içeren ortam olduğu tesbit edildi.Bu çalışmada ayrıca çimlendirilien tohumların ilk sürgün ve gövde kısımlarının daha iyigelişmesi için GA3'in gerekli olduğu gözlendi. En iyi gelişim 0.29 ?M GA3 içeren ortamdansağlandı.Sonuç olarak hem in vitro mikroçoğaltılan hem de doğadan toplanan bitkilerin yeterimiktarda hiperisin içermediği saptandı.Anahtar Kelimeler: Hypericum scabroides,Hiperisin, Mikropropagasyon, Proliferasyon. In this study, in vitro micropropagation (by tissue culture growth) and total hypericincontent of Hypericum scabroides Robson&Poulter (Guttiferae) were studied.The seeds were cultured on Murashige and Skoog (MS) (1962) medium containing0.055, 0.011 and 0.0165 ?M BAP together with a hormone free medium as a control.The best germination percentage were obtained from the control group (BAP free) and0.0165 ?M BAP medium. It was also determined that the process of stratification was raisedgermination percentage of the cultured seeds.The MS medium containing 0.0275 ?M BAP was the best for proliferation of axillaryshoots.In addition, the effects of Giberellik acid (GA3) was studied on shoot development.The best of growth was obtained from MS medium containing 0.29 ?M GA3 .As results of this study , hypericin contents of naturally growth and in vitro growthplants were investigated. In both treatments were obtained not enought contained hypericin.Keywords: Hypericum scabroides, Hypericin, Micropropagation, proliferationen_US
dc.description.sponsorshipDicle Üniversitesien_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesien_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectEkonomik botanik,Tıpta kullanılan bitkileren_US
dc.titleHypericum retusum aucher'in kallus ve hücre süspansiyon kültürlerinde hiperisin türevlerinin üretilmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.department0-Belirleneceken_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSurmuş Asan, Hilal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal