Show simple item record

dc.contributor.authorBars, Mehmet
dc.date.accessioned2014-12-10T14:11:59Z
dc.date.available2014-12-10T14:11:59Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.citationBars,M.(2002).Hastane bilgi sistemleri ve Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile ilgili bir uygulama / Hospital information systems and application for Dicle University Research Hospital.Diyarbakır : Dicle Üniversitesien_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/554
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd32a60a0e4a69cc8c685049fdc6c9984b3a3bf8a105abcf63d8278ef2753b50670
dc.description.abstractHastane Bilgi Sistemleri ve Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi İle İlgili Bir Uygulama Bu çalışmada, günümüz hastane bilgi sistemleri incelenmiş olup, ilgili sorunlar belirlenerek, Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi Otomasyon Merkezinde çalışmakta olan Hastane Bilgi Sistemi ve bu sistemler için en önemli husus olan sistem güvenliğini tehdit eden unsurları kontrol amacıyla yazılan triggerler tanıtılmaktadır. Ayrıca araştırmalara katkı sağlamak ve hastanemiz hizmetleri hakkında bilgi sunmak amacıyla, istatistik menüsünde yer alan bazı istatistiklerin bir yıllık sonuçlan verilerek yorumlanmıştır. Trigger, belirli bir tablo üzerindeki kayıtlar üzerinde değişiklik yapıldığı zaman çalışan özel bir saklı işlem (stored procedure) türüdür. Trigger' lar izin verilmeyen ya da tutarsızlığa neden olacak işlemleri engelleyerek veri bütünlüğünün korunmasına yardımcı olurlar. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi gerçek bir otomasyon projesinin gerektirdiği bütün donanım ve yazılım koşullan ile uyumlu, stratejik olarak genişleyebilen Açık-Hat Gerçek-Zamanlı (On-Line Real-Time) bir otomasyon sistemine sahip bulunmaktadır. Bundan dolayı triggerler yazılarak veri tabanı üzerinde ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşılması gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bilgi sistemi tanıtılmış, sistemde yer alan istatistikler aracılığıyla hastanemizin kapasitesi hakkında bilgi sunulmuş, yazılan triggerler sayesinde hastane bilgi sistemi programının güvenliği kontrol altına alınmıştır. Anahtar Sözcükler : Hastane Bilgi Sistemi, Trigger, İstatistik. II ABSTRACT Hospital information Systems And Application For Dicle University Research Hospital In this study, current hospital information systems have been investigated and by determining related problems, Hospital Information System working at University of Dicle Research Hospital Automation Center and triggers which are written for controlling elements threating system security that is the most important subject for such systems are introduced. Besides, in order to contribute to the researchs and present information about services of university hospital, annual results of some statistics which take part in statistics menu have been presented and interpretted. Trigger is a special type of stored procedure which works when a change is made on entries of a certain table. Triggers help protection of data integrity by preventing operations that are disallowed or that may lead to inconsistency. University of Dicle Research Hospital has an On-Line Real-Time automation system which is concordant to all hardware and software conditions necessary for a real automation project and which can extend strategically. Therefore, reaching necessary information on database has been achieved by writing triggers. Consequently, University of Dicle Research Hospital Information System has been introduced, information about the capacity of university hospital has been presented by statistics taking place in the system and the security of hospital information system programme has been controlled with the help of written triggers. Key Words : Hospital Information System, trigger, statistics. Illen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHospital information systems and application for Dicle University Research Hospitalen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectBiyoistatistiken_US
dc.subjectİstatistiken_US
dc.subjectTriggeren_US
dc.titleHastane bilgi sistemleri ve Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile ilgili bir uygulamaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimlerien_US
dc.contributor.authorIDTR123722en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBars, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record