Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, Abdussamet
dc.date.accessioned2020-06-04T07:04:40Z
dc.date.available2020-06-04T07:04:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKaya, A. (2020). Diyarbakır'da dini gruplar ve din anlayışları. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(24), 19-34.en_US
dc.identifier.issn1308-6219
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5546
dc.identifier.urihttp://www.e-dusbed.com/Dusbed/ArchiveIssues/PDF/881331a2-3e89-ea11-8105-005056b06ff6
dc.description.abstractToplumu anlamanın en işlevsel yollarından biri toplumsal grupları incelemektir. Dini gruplar da araştırmacıya toplumun dini hayatı hakkında fikir verirler. Bu çalışmada Diyarbakır’daki dini gruplar, din anlayışlarının çeşitliliğini gösteren bir örneklem üzerinden nitel bir yöntem ile ve kesitsel bir araştırma çerçevesinde incelenmişlerdir. Dini grup çeşitliliği konusunda ayrıcalık taşıyan Diyarbakır, tarihi kültürel hafızasında, günümüzde olduğundan farklı olarak, etnik ve kültürel çoğulculuğu barındıran bir şehirdir. Günümüzde Diyarbakır’da cemaat, tarikat, sivil toplum kuruluşu olarak yüzlerce dini grup faaliyet göstermektedir. Bunlar toplumun dini hayatı üzerinde çeşitli düzeylerde etkide bulunmaktadırlar. Diyarbakır’da sufilikten Selefiliğe kadar çok çeşitli din anlayışlarına sahip dini gruplar mevcuttur. Bu grupların din anlayışları, birçok boyutta ayrışırken, bazı konularda ise birbirine oldukça yakındır. Kadın konusunda bütün dini gruplar modernizm karşıtlığında birleşmektedirler. Dinde çoğulculuk meselesinde çoğunlukla Ehl-i Sünnet inancını kabul edilebilirlik sınırı olarak gören dini gruplar, dini çoğulculuk bağlamında İslam’ı, hakikati temsil eden tek din olarak kabul etmektedirler. Müslümanların geleceği konusunda ise çoğunlukla iyimser bir tutum içindedirler.en_US
dc.description.abstractOne of the most functional ways to understand society is to study social groups. Religious groups also give the researcher insight into the religious life of the community. In this study, the religious groups in Diyarbakır were examined with a qualitative method and a cross-sectional study through a sample showing the diversity of religious understandings. Diyarbakır, which is privileged in terms of religious group diversity, is a city that hosts ethnic and cultural pluralism in its historical cultural memory unlike today. Today, there are hundreds of religious groups operating in Diyarbakır as congregations, sect and non-governmental organizations. They influence the religious life of society at various levels. There are religious groups in Diyarbakır with a wide range of religious understandings, from sufism to Salafism. While the religious understanding of these groups diverges in many dimensions, on some issues they are very close to each other. All religious groups are united in opposition to modernism regarding women. On the issue of pluralism in religion, religious groups who often regard Ahl al-Sunnah's understanding of Islam as the limit of acceptability, regard Islam as the only religion that represents the truth in the context of religious pluralism. They are mostly optimistic about the future of Muslims.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiyarbakıren_US
dc.subjectDini gruplaren_US
dc.subjectDin anlayışıen_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectÇoğulculuken_US
dc.subjectReligious groupsen_US
dc.subjectUnderstanding of religionen_US
dc.subjectWomanen_US
dc.subjectPluralismen_US
dc.titleDiyarbakır'da dini gruplar ve din anlayışlarıen_US
dc.title.alternativeReligious groups in Diyarbakır and their understanding of religiounen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue24en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage34en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Sosyolojisi Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID119683en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKaya, Abdussamet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record