Show simple item record

dc.contributor.authorYalçınkaya, Ozan Deniz
dc.date.accessioned2020-06-04T06:53:12Z
dc.date.available2020-06-04T06:53:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationYalçınkaya, O. D. (2020). Çeviride eşdeğerlik kuramı bağlamında deyimler sorunu : Benim Adım Kırmızı örneği. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(24), 96-104.en_US
dc.identifier.issn1308-6219
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5533
dc.identifier.urihttp://www.e-dusbed.com/Dusbed/ArchiveIssues/PDF/0ad2eb07-3f89-ea11-8105-005056b06ff6
dc.description.abstractEdebî metinlerin ya da konuşmanın bir dilden başka bir dile aktarımı şeklinde tanımlanan çeviri, geçmişten günümüze kültürler arası bir iletişim aracı olarak kullanılmıştır. Çeviri etkinliği söz konusu olduğunda, her dilin kendine ait anlamsal yoğunluğu ifade eden söylemlerinin ve imgelerinin iyi analiz edilip en üst düzeyde korunması son derece önemlidir. Dolayısıyla çevirmenin ilgili kültüre ve dile ait değerleri iyi bilmesi ve iyi aktarması gerekir. Çeviride deyim niteliği taşıyan sözlerin ve kalıplaşmış ifadelerin başka bir dile çevrilmesi ayrı bir dikkat ve özen gerektirir. Bu da çeviribilim açısından eşdeğerlik kuramının önemini daha da artırmaktadır. Bu çalışmada Orhan Pamuk’un 1998 yılında Türkçe yayımlanan ve 2001’de Erdağ Köknar tarafından İngilizceye çevrilen Benim Adım Kırmızı romanında, eşdeğerlik kuramı kapsamında çeviriden kaynaklanan deyim sorunları ele alınacaktıren_US
dc.description.abstractTranslation, which is defined as the transfer of literary texts or speech from one language to another, has been used as a means of intercultural communication from the past to the present. When it comes to translation activity, it is very important to ensure that the discourses and images expressing the semantic intensity of each language are well analyzed and preserved at the highest level. Therefore, the translator needs to know and convey the related cultural and linguistic values well. Translation of idiomatic words and stereotypes into another language requires special attention and care. This increases the importance of equivalence theory in terms of science of translation. In this study, the problems of proverbs arising from translation will be covered within the scope of equivalence theory in Orhan Pamuk's novel My Name Red, which was published in Turkish in 1998 and translated into English by Erdağ Köknar in 2001.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBenim Adım Kırmızıen_US
dc.subjectÇevirien_US
dc.subjectEşdeğerliken_US
dc.subjectDeyimen_US
dc.subjectHedef ve kaynak dilen_US
dc.subjectMy Name is Reden_US
dc.subjectTranslationen_US
dc.subjectEquivalenceen_US
dc.subjectIdiomen_US
dc.subjectTarget and source languageen_US
dc.titleÇeviride eşdeğerlik kuramı bağlamında deyimler sorunu : Benim Adım Kırmızı örneğien_US
dc.title.alternativeThe problem of idioms in the context of equivalence theory in translation : Example of My Name is Reden_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue24en_US
dc.identifier.startpage96en_US
dc.identifier.endpage104en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümüen_US
dc.contributor.authorID149784en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYalçınkaya, Ozan Deniz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record