Show simple item record

dc.contributor.authorSak, Sibel
dc.contributor.authorErdemoğlu, Mahmut
dc.contributor.authorAğaçayak, Elif
dc.contributor.authorYalınkaya, Ahmet
dc.contributor.authorGül, Talip
dc.date.accessioned2020-03-25T08:26:21Z
dc.date.available2020-03-25T08:26:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSak, S., Erdemoğlu, M., Ağaçayak, E., Yalınkaya, A. ve Gül, T. (2015). Preeklampside serum Troponin I düzeyinin değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi, 42(2), 186-191.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5015
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/36/Dicle%20Med%20J-02427.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRneE5ETTRPQT09
dc.description.abstractAmaç: Preeklamptik gebelerde troponin I (cTnI) düzeylerini araştırmak, sağlıklı gebelerin değerleri ile karşılaştırmak ve ayrıca preeklampsinin şiddeti ile troponin I düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntemler: Bu çalışmada, Şubat 2009 ile Temmuz 2009 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na başvuran, ardışık 83 preeklamptik gebe ile medikal problemi olmayan kontrol grubu olarak alınan 40 gebede serum troponin I düzeyleri ölçülmüş ve karşılaştırılmıştır. Bulgular: Serum cTnI seviyesi ile yaş, VKİ, trombosit sayısı, sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı ALT, AST, LDH, üre, kreatinin, hematokrit hemoglobin değerleri arasında ilişki saptanmamıştır. Preeklampsi ve sağlıklı gebelerdeki Troponin I düzeyleri karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0,501) Sonuç: Preeklampsi ile troponin I seviyeleri arasında ilişki bulunamadı. Yüksek troponin I düzeyi saptanan preeklamptik gebelerde ileri kardiyolojik tetkik yapılmasının gerekli olduğu değerlendirildi.en_US
dc.description.abstractObjective: To investigate the troponin I (cTnI) levels in preeclamptic women, compare with the values of healthy pregnant women and also to evaluate whether the association between troponin I levels with severity of preeclampsia. Methods: This study was performed with 83 preeclamptic pregnant women and 40 pregnant women control group having no medical problems who has admitted to the Obstetrics and Gynecology Clinics of Dicle University Medical Faculty between February 2009 and July 2009. Serum troponin I levels were measured and compared between two groups. Results: There was no correlation between serum cTnI levels with hemoglobin, hematocrit age, BMI, platelet count, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, ALT, AST, LDH, urea and creatinine. There was no significant differences between the groups in preeclampsia and healthy pregnant women when compared in terms of Troponin I levels (p = 0.501) Conclusion: Preeclampsia was not associated with troponin I levels in our study. So patients with preeclampsia and elevated troponin levels should have further cardiac investigations and close cardiovascular follow-up.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectTroponin Ien_US
dc.subjectPreeklampsien_US
dc.subjectGebeliken_US
dc.subjectPreeclampsiaen_US
dc.subjectPregnancyen_US
dc.titlePreeklampside serum Troponin I düzeyinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of serum Troponin I Levels in preeclampsiaen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume42en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage186en_US
dc.identifier.endpage191en_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID151481en_US
dc.contributor.authorID202085en_US
dc.contributor.authorID154585en_US
dc.contributor.authorID153039en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7401-3945en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4215-1371en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6644-0186en_US
dc.relation.publicationcategory0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.5798/diclemedj.0921.2015.02.0556en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States