Show simple item record

dc.contributor.authorTopaloğlu, Uğur
dc.contributor.authorAkbalık, Mehmet Erdem
dc.contributor.authorSaruhan, Berna Güney
dc.contributor.authorKetani, Muzaffer Aydın
dc.contributor.authorKılınç, Mehmet
dc.contributor.authorSağsöz, Hakan
dc.date.accessioned2020-03-18T06:05:48Z
dc.date.available2020-03-18T06:05:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationTopaloğlu, U., Akbalık, M. E., Saruhan, B. G., Ketani, M. A., Kılınç, M., Sağsöz, H. ve diğerleri. (2016). Sıçan uterusunda anöstrus süresince epidermal büyüme faktörü reseptörlerinin dağılımı. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1(1), 28-34.en_US
dc.identifier.issn1308-0679
dc.identifier.issn1307-9972
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4904
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/308237
dc.description.abstractEpidermal büyüme faktörü reseptörleri (EGFR/ErbB/HER) uterinal hücrelerin proliferasyonu, büyümesi ve farklılaşmasının kontrolünde kritik roller oynar. Bu çalışmada anöstrus dönemindeki sıçanların uterusunda ErbB/HER reseptörlerinin ekspresyonunun ve lokalizasyonunun immunohistokimyasal olarak ortaya koyulması amaçlandı. Çalışmamda on adet sıçan kullanıldı. Sıçan uterusunun farklı katmanlarında ErbB/HER reseptörlerinin ekspresyonlarının değişiklikler gösterdiği tespit edildi. Özellikle, uterus luminal ve bez epitel hücrelerinin, bağdoku ve düz kas hücrelerine göre daha yoğun ErbB/HER ekspresyonu gösterdiği belirlendi. Ayrıca, ErbB3/HER3 immunreaksiyonunun luminal ve bez epitel hücrelerinin apikal sitoplazmasında daha yoğun olduğu saptandı. Sonuç olarak, bu bulgular EGFR sisteminin uterustaki fizyolojik değişimlerde önemli roller oynadığını ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractThe epidermal growth factor receptors (EGFR/erbB/HER) play a crucial role in the control of uterine cell proliferation, growth and differentiation. This study was designed to investigate the expression and localization of the ErbB/HER receptors during the anestrus of rat uterine by using immunohistochemistry. In this study, ten rats were used. In the different layers of the uterus, the changes of expressions of ErbB /HER receptors were demonstrated . In particular, luminal and glandular epithelial cells of the uterus showed more intense expression of ErbB/HER than those of smooth muscle cells and connective tissue. In addition, ErbB3/HER3 was found more intense in the apical cytoplasms of luminal and glandular epithelial cells. As a result, these findings revealed that EGFR system played important roles in the physiological changes of uterus.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectEGFRen_US
dc.subjectEndometriumen_US
dc.subjectÖstrus siklusuen_US
dc.subjectEstrus cycleen_US
dc.titleSıçan uterusunda anöstrus süresince epidermal büyüme faktörü reseptörlerinin dağılımıen_US
dc.title.alternativeDistribution of epidermal growth factor receptors in the rat uterus during anestrusen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage28en_US
dc.identifier.endpage34en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID114401en_US
dc.contributor.authorID227468en_US
dc.contributor.authorID181074en_US
dc.contributor.authorID187821en_US
dc.contributor.authorID6875en_US
dc.contributor.authorID116181en_US
dc.relation.publicationcategory0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record