Show simple item record

dc.contributor.authorSaruhan, Berna Güney
dc.contributor.authorAkbalık, Mehmet Erdem
dc.contributor.authorTopaloğlu, Uğur
dc.contributor.authorSağsöz, Hakan
dc.contributor.authorKetani, Muzaffer Aydın
dc.contributor.authorAltan, Semih
dc.contributor.authorOğurtan, Zeki
dc.date.accessioned2020-03-17T07:12:19Z
dc.date.available2020-03-17T07:12:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSaruhan, B. G., Akbalık, M. E., Topaloğlu, U., Sağsöz, H., Ketani, M. A., Altan, S. ve diğerleri. (2017). Tavşanlarda hidroflorik asit ile oluşturulan yanık sonrası, DMSO ve indometazinin korneal mast hücreleri üzerine etkilerinin araştırılması. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 10(2), 130-137.en_US
dc.identifier.issn1308-0679
dc.identifier.issn1307-9972
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4883
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/414296
dc.description.abstractBu çalışmada, tavşanlarda hidroflorik asit ile oluşturulan göz yanıklarının iyileşmesine katkıda bulunan antioksidan ve anti-inflamatuar ajanlar olan dimetil sülfoksit (DMSO ve indometazin’in mast hücreleri üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık. 72 erkek Yeni Zelanda tavşanının sağ gözleri genel anestezi sonrasında, % 2’lik hidroflorik asit damlatılarak 60 saniye süreyle yakıldı. Bununla beraber, gözler 500 cc normal salin ile sulandırıldı. Tavşanlar her bir grupta 18 hayvan olacak şekilde 4 gruba ayrıldı. Çalışmada, %40 DMSO ve %0,1 indometazin hem tek başlarına hem de kombine olarak kullanıldı. Kontrol grubundaki hayvanların kornealarında bağdokusu içerisinde mast hücresi gözlenmezken, yanık oluşturulmuş grubun korneasında bağdoku içerisinde kan damarlarının etrafına yerleşen mast hücreleri görüldü. Yanık oluşturulduktan sonra indometazin, DMSO ve DMSO+indometazin gruplarında mast hücrelerinin varlığı kornea bağdokusu içerisinde belirlenmiştir. Gruplarda günler arasında önemli bir farklılığın olmadığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn this study, we aimed to investigate the effects of indomethacin and dimethyl sulfoxide (DMSO), which are antioxidant and anti-inflammatory agents, on mast cells, which contribute to the healing of eye burns induced by hydrofluoric acid in rabbits. The right eye of 72 male New Zealand rabbits was burned with %2 hydrofluoric acid for 60 seconds after general anesthesia. However, the eyes were washed with 500 cc saline. The rabbits were divided into 4 groups with 18 animals in each group. In the study, 40% DMSO and %0.1 indomethacin were used alone and in combination. In burn-formed group, mast cells were seen in the corneal connective tissue around blood vessels, while mast cells were not observed in the corneal connective tissue of the animals in control group. After burn formation, the presence of mast cells in the indomethacin, DMSO and DMSO+indomethacin groups were determined in the corneal connective tissue. There was no significant difference between the days in the groups.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectDMSOen_US
dc.subjectİndometazinen_US
dc.subjectKorneaen_US
dc.subjectMast hücresien_US
dc.subjectYanıken_US
dc.subjectBurnen_US
dc.subjectCorneaen_US
dc.subjectIndomethacinen_US
dc.subjectMast cellen_US
dc.titleTavşanlarda hidroflorik asit ile oluşturulan yanık sonrası, DMSO ve indometazinin korneal mast hücreleri üzerine etkilerinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the effect of DMSO and indomethacin on corneal mast cells after burn with hydrofluoric acid in rabbitsen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage130en_US
dc.identifier.endpage137en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID6875en_US
dc.contributor.authorID187821en_US
dc.contributor.authorID181074en_US
dc.contributor.authorID227468en_US
dc.contributor.authorID116181en_US
dc.contributor.authorID28789en_US
dc.contributor.authorID5239en_US
dc.relation.publicationcategory0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record