Show simple item record

dc.contributor.authorAkbalık, Mehmet Erdem
dc.contributor.authorSaruhan, Berna Güney
dc.contributor.authorTopaloğlu, Uğur
dc.contributor.authorKetani, Muzaffer Aydın
dc.contributor.authorKılınç, Mehmet
dc.contributor.authorSağsöz, Hakan
dc.date.accessioned2020-03-13T16:18:15Z
dc.date.available2020-03-13T16:18:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationAkbalık, M. E., Saruhan, B. G., Topaloğlu, U., Ketani, M. A., Kılınç, M., Sağsöz, H. ve diğerleri. (2016). Anöstrus süresince sıçan uterusunda vasküler endotel büyüme faktörü ve reseptörleri ile vasküler endotel büyüme inhibitörünün dağılımı. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2(2), 83-90.en_US
dc.identifier.issn1308-0679
dc.identifier.issn1307-9972
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4864
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/308249
dc.description.abstractBu çalışmada vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve reseptörleri ile vasküler endotelyal büyüme inhibitörünün (VEGI) fizyolojik rollerini daha iyi anlamak için, immünohistokimya kullanılarak anöstrustaki sıçan uterusunda bu faktörlerin hücresel lokalizasyonu araştırıldı. Çalışmanın materyalini 10 adet dişi sıçan oluşturdu. Uterustan elde edilen doku örnekleri rutin histolojik işlemler için % 10'luk formaldehitte tespit edildi. Anöstrus süresince sıçan uterusunda luminal ve bez epitel hücreleri, stromal ve düz kas hücreleri ile damarların endotel ve düz kas hücrelerinin VEGF ve reseptörleri ile pozitif immunreaksiyon gösterdiği belirlendi. Bununla beraber luminal ve bez epitel hücresinin flk1 için, aynı şekilde stromal hücrelerin de flt4 için immunoreaktivite göstermediği izlendi. Sonuç olarak VEGF ve reseptörleri ile VEGI'nın olası bir genital siklus hazırlığında fonksiyonel rollerinin olabileceği belirlendi.en_US
dc.description.abstractIn this study, to gain a better understanding of the physiological roles of vascular endothelial growth factor (VEGF) and its receptors with vascular endothelial growth inhibitor (VEGI), were investigated cellular localization of these factors in the rat uterus during anestrus by immunohistochemistry. For this study, 10 female rats were used. Tissue samples from uterus were fixed in 10% formaldehyde for routine histological processing. Positive immunoreaction for VEGF and its receptors with VEGI was determined in the luminal and gland epithelial cells, stromal, smooth muscle cells and endothelial and smooth muscle cells of blood vessels in the rat uterus during anestrus. However, luminal and gland epithelial cells did no exhibit flk1 immunoreactivity and also stromal cells for flt4. As a result, VEGF and receptors with VEGI might be a functional roles in the preparation for a possible reproductive cycle.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectAnöstrusen_US
dc.subjectSıçanen_US
dc.subjectUterusen_US
dc.subjectVEGFen_US
dc.subjectVEGIen_US
dc.subjectAnestrusen_US
dc.subjectRaten_US
dc.titleAnöstrus süresince sıçan uterusunda vasküler endotel büyüme faktörü ve reseptörleri ile vasküler endotel büyüme inhibitörünün dağılımıen_US
dc.title.alternativeThe distribution of vascular endothelial growth factor and its receptors with vascular endothelial growth inhibitor in rat uterus during anestrusen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage90en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID181074en_US
dc.contributor.authorID187821en_US
dc.contributor.authorID227468en_US
dc.contributor.authorID6875en_US
dc.contributor.authorID114401en_US
dc.contributor.authorID116181en_US
dc.relation.publicationcategory0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record