Show simple item record

dc.contributor.advisorErgin, Mehmet Cevat
dc.contributor.authorAlkhattaf, Hasan Ahmed
dc.date.accessioned2020-02-28T11:19:47Z
dc.date.available2020-02-28T11:19:47Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationAlkhattaf, H. A. (2018). In El-Fasl adlı eserinde itikâdî'İbn Hazm konulara lugavî yaklaşımları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4731
dc.descriptionLisansüstü tezlerin elektronik ortamda toplanması, düzenlenmesi ve erişime açılması konusuna ilişkin yök'ün 18.06.2018 tarihli yönergesine istinaden artık bu tarihten sonra gizlilik şartı aranmayan bütün tezler erişime açılacaktır.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, İbn Hazm'ın inanç esaslarına ilişkin ileri sürdüğü dilsel delillerle, dile olan hakimiyetini ortaya koymaktır. İbn Hazm, hemen her ilimde eserleri bulunan özgün bir şahsiyettir. Birçok yönden hakkında araştırmalar yapılmış Ancak onun akide ile ilgili meselelere ilişkin ortaya koyduğu dilsel deliller çalışılmamıştır. Özellikle İbn Hazm, zahiri mezhebinde oluşu itibariyle nasların zahiri üzerinde durmuştur. Acaba İbn Hazm dilsel metinler üzerinde de Kur'an ve Sünnet nasları üzerinde durduğu gibi durmuş mudur? Onun dayandığı dilsel kurallar nelerdir? Çıkarımlarında dil alimlerine muvafık davranmış mıdır? Bu tür sorulara cevap verme isteğim, bu konuyu seçmeme neden olmuştur. Bu konu İbn Hazm'ın dilsel anlamdaki derinliğini ortaya koyması bakımından önemlidir. "el-Fasl fî'l-milel ve'l-ehvâi ve'n-nihal" adlı kitabını seçmemizin nedeni, onun bu konuda öne çıkan en önemli kitabı olmasıdır. Çalışmamızda betimleyici metodu esas aldık ve burada bu metot istikra metoduyla birlikte yürütülmüştür. Ayrıca onun İstidlal metodunu ortaya koyup, dil alimlerinin de bu konuda söylediklerini araştırarak İbn Hazm'ın onlara ne derece yakın davrandığını ortaya koymaya çalıştık. Daha sonra bu konuda İbn Hazm ile diğer mütekellimleri karşılaştırmaya çalıştık. Doğal olarak bu da karşılaştırma metoduna kullanmamızı gerektirmiştir. Araştırmamızda ulaştığımız en bariz netice İbn Hazm'ın zahiriliğinden kurtulamadığıdır. Ancak buradaki zahiriliği fıkıhtaki zahiriliği kadar değildir. Onun buradaki zahiriliğinin en çok ortaya çıktığı yer Allah'ın isimleriyle ilgilidir. Yine ortaya çıkan neticelerden biri onun başkalarını, bilinen sert lisanı ile eleştirirken, sanki eleştirdiği kişilerin eserlerine tam olarak vakıf olmadığıdır. Ayrıca İbn Hazm'ın birçok yerde dil alimlerine aykırı görüş beyan ettiği anlaşılmıştır. İddia ettiği dil ile ilgili birçok şeyin, özellikle iştikak ve müteradifle ilgili iddialarının karşılığı yoktur. Araştırmacılara tavsiyemiz İbn Hazm üzerine başka açılardan da özellikle de mantık ve onun dil ile ilişkisi konularında çalışmalarıdır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to show the status of Ibn Hazm via his linguistic inferences in the Creed's issues. Ibn Hazm had an independent personality. He wrote in all sciences. He had been studied from several aspects, but his linguistic inferences had not been studied, especially that Ibn Hazm's doctrine was apparent; focusing on the texts. The questions are: did Ibn Hazm stop on the language texts the same as on Quran texts? What was the linguistic basics which Ibn Hazm depended on? And did his attitude approve with the language scientists or object them? These questions were a part of the questions which resulted in choosing this address, and from this aspect comes the importance of this study which discovers the linguistic depth of Ibn Hazm. Besides, my selection of his book (Alfasl fi Almilal wa Alahwa wa Alnihal) was because this book is the most distinguished book of him. My method in this study was the descriptive method, speaking about the topic as it was with him. And this descriptive method in this aspect is comparative to the critical method. So I showed how he deduced via following the language scholars and what they said in this matter, beside how Ibn Hazm was near or far from them, comparing Ibn Hazm to the other speakers. So this leaded to apply the comparative method. The most important results from this research were that Ibn Hazm didn't forget about his focussing on the texts, it was very clear in his study of the names of Allah, but it was not the same as in Jurisprudence (Fiqh). Also it was clear that Ibn Hazm evaluated the others and criticized them according to their Doctrines needs, as if he was not familiar with them. In addition, his well-known intense criticizing was dominated. Moreover, it was noticed that Ibn Hazm kept away from the language experts, being contrary to them and following his own method. A lot of what he claimed is not existed especially about derivation and sequence. So we recommend the researchers to study Ibn Hazm more from several aspects especially in Logic and its relation to the language.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİbn Hazmen_US
dc.subjectIn El-Faslen_US
dc.subjectİnançen_US
dc.subjectDilen_US
dc.subjectFaithen_US
dc.subjectLanguageen_US
dc.titleIn El-Fasl adlı eserinde itikâdî'İbn Hazm konulara lugavî yaklaşımlarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Arap Dili ve Belağatı Bilimler Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAlkhattaf, Hasan Ahmed


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record