Sistem yöneticileri, oturum açarak ilgili dokümanı görebilirler.

Oturum aç

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Postnekrotik siroz olgularında ultrasonografik olarak saptanan v. porta genişliği ile endoskopik olarak saptanan özofagus varis derecesi arasındaki ilişki

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.