Show simple item record

dc.contributor.authorÖzerdem, Mehmet Siraç
dc.contributor.authorAcar, Emrullah
dc.date.accessioned2020-02-03T06:44:53Z
dc.date.available2020-02-03T06:44:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationÖzerdem, M.S., Acar, E. (2017). Toprak nemi tahmini için Radarsat-2 verisinden çoklu saçılma katsayılarının elde edilmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 8 (4), 759-766en_US
dc.identifier.issn1309-8640
dc.identifier.issn2146-4391
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4359
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445685
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnMU5UWXpNdz09
dc.description.abstractUzaktan algılama teknikleri ile tarımsal alanların kontrolü, GPS (Küresel Konumlama Sistemi) teknolojisiyle beraber kullanıldığında, standart toprak ölçümlerine nazaran daha az bir maliyet ve zamanla, daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada, uzaktan algılama teknikleri ile toprak karakteristikleri (toprak nemi, dielektrik katsayısı gibi) arasında bir ilişkinin kurulabilmesi için Radarsat–2 verisinden çoklu saçılma katsayılarının çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma, Dicle havzasında yer alan Dicle Üniversitesi kampüsündeki tarımsal alanlar üzerinde gerçekleştirilmiş ve Radarsat–2 verisinden saçılma katsayılarının hesaplanması işlemi, birkaç aşamadan oluşmuştur. İlk aşamada, uydunun bölgeden geçiş dönemi dikkate alınarak yoğun vejetasyonlu tarımsal arazilerden 8 Nisan 2015 tarihinde bir Radarsat–2 verisi elde edilmiş ve bu araziler üzerinde eş zamanlı olarak yersel ölçümler yapılmıştır. İkinci aşamada, Radarsat–2 verilerinin bozukluklardan arındırılması için çeşitli ön işlemler uygulanmış ve arazilerin gerçek bir harita koordinat sistemi üzerine oturtulması için de arazi düzeltme işlemi sağlanmıştır. Daha sonra her bir yersel toprak nem ölçümünün alındığı noktaların GPS koordinatları bu veriye aktarılmıştır. Son aşamada ise yoğun bitki örtüsünün hâkim olduğu çalışma alanlarına ait çoklu saçılma katsayılarını hesaplamak için önişlemi tamamlanmış 8 Nisan 2015 tarihli Radarsat–2 verisine standart sar geri saçılma tekniği uygulanmış ve her bir ölçüm noktasına karşılık gelen parsellerden dört adet sigma geri saçılma parametresi (σhh, σhv, σvh, σvv) hesaplanmıştır. Ardından, bu katsayılar bütün ölçüm noktaları için hesaplanarak bu döneme ait bir veri matrisi oluşturulmuşturen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectRadarsat–2en_US
dc.subjectToprak nemien_US
dc.subjectÇoklu saçılmaen_US
dc.subjectGPSen_US
dc.titleToprak nemi tahmini için Radarsat-2 verisinden çoklu saçılma katsayılarının elde edilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage759en_US
dc.identifier.endpage766en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.authorID115848en_US
dc.contributor.authorID34602en_US
dc.relation.publicationcategory0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record