Show simple item record

dc.contributor.advisorŞireli, Halit Deniz
dc.contributor.authorÇolak, Mehmet
dc.date.accessioned2020-02-03T06:44:05Z
dc.date.available2020-02-03T06:44:05Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-04
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4358
dc.description.abstractBu çalışmada, oğlaklara ait doğum ağırlığı ve 7 aylık canlı ağırlıklar ölçülmüş ve bu ağırlıklara ait büyüme eğrisi modellerinden Linear, Gompertz ve Richards büyüme eğrisi modelleri denenmiştir. Çalışma, Diyarbakır ili Bismil ilçesinde entansif yetiştiricilik yapan bir süt keçisi işletmesinde mevcut 30 baş erkek ve 30 baş dişi toplam 60 baş Halep keçisi oğlakları kullanılmıştır. Kullanılan modeller içerisinden en iyi modelin tespit edilebilmesi için belirtme katsayısı (R2) ve hata kareler ortalaması (HKO) istatistiki değerleri kullanılmış olup, büyümeyi en iyi açıklayan modelin; tekiz doğan (0.98±2.66), ikiz doğan (0.97±1.33) ve dişi Halep keçisi oğlaklarında (0.98±1.31), Richards büyüme eğrisi modeli tanımlamıştır. Erkek Halep keçisi oğlaklarında ise büyümeyi en iyi tanımlayan model olarak Gompertz ve Richards olduğu saptanmıştır. Denenen modellerin tümü sırasıyla 0.975±1.76; 0.976±2.01; 0.976±2.49 bulunmuş olup, Gompertz ve Richards modelleri aynı ölçüde tanımlamasına rağmen, HKO en küçük olan Gompertz modelin büyümeyi tanımlayan en iyi model olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda kullanılan büyüme modellerinin araştırmanın materyali olan Halep Keçisi oğlakları ile iyi bir uyum sağladığını, yapılması düşünülen erken seleksiyon ile oldukça isabetli sonuçların elde edilebileceği kanısına varılmıştır. Çünkü tespit edilen belirtme katsayıları (R2) son derece yüksek olmasına karşın, bunlara ait hata kareler ortalamaları (HKO) da o ölçüde küçük tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, 30 male and 30 females with a total of 60 Aleppo goats were used in a dairy goat company that engaged in intensive cultivation in the Diyarbakir province Bismil district. In the study, the birth weight and the 7-month live weights of the kids were measured, and the growth curve models of Linear, Gompertz and Richards were tested for these weights. In order to determine the best model from within the models used, the coefficient of determination (R2) and the mean of error square averages (ESA) statistical values are used, the model that best describes the growth; Single born (0.98 ± 2.66), twin-born (0.97 ± 1.33) and female Aleppo goats (0.98 ± 1.31), while the Richards growth curve describes the model best, Gompertz and Richards models tried in male Aleppo goats 0.975±1.76; 0.976±2.01; 0.976±2.49 have the same growth. However, ESA has been identified as the best model that defines the growth of the smallest Gompertz model. As a result, the growth models used in our research material, the Aleppo goat is a good fit with the kids, what is thought to be done, with the early selection of the very accurate results were obtained. Because the identified coefficient of determination (R2) is extremely high, their fault squares averages (ESA) have also been identified small to that extent.en_US
dc.description.sponsorshipDicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHalep keçisien_US
dc.subjectBüyüme eğrisien_US
dc.subjectCanlı ağırlıken_US
dc.subjectCinsiyeten_US
dc.subjectDoğum tipien_US
dc.subjectDamascus goaten_US
dc.subjectGrowth curveen_US
dc.subjectLive weighten_US
dc.subjectGenderen_US
dc.subjectBirth typeen_US
dc.titleYetiştirici koşullarında halep keçisi oğlaklarında doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemlerle büyümenin tahmin edilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÇolak, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record