Show simple item record

dc.contributor.advisorAtalay, Durmuş Ali
dc.contributor.authorBacalan, Serpil
dc.date.accessioned2018-06-20T07:54:16Z
dc.date.available2018-06-20T07:54:16Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted1997-09-30
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4086
dc.description.abstractDiyarbakır II. ürün koşullarında 1996 yılında " SA88 ve Halis " çeşitlerini 3 ayrı sıra arası mesafe ( 30 cm, 60 cm ve 90 cm ) uygulanarak verim ve verimi oluşturacak bazı karakterler incelenmiştir. Denemede kullanılan sıra arası mesafeler dekara tohum verimi bakımından farklılık göstermiştir. Dekara en yüksek tohum verimi 30 cm sıra arası uygulaması ile elde edilmiştir (284.9 kg/da). En düşük verim ise 90 cm sıra arası uygulamasından elde edilmiştir ( 121.2 kg/da ). Çeşitlerin verimleri SA88, 211.2 kg/da ve Halis, 203.2 kg/da bulunmuştur. Ancak fark istatistiki açıdan önemli bulunmamıştır. ANAHTAR KELİMELER : Soya, Sıra Arası, Çeşit, İkinci Ürün, Verim, Verim Unsurları.en_US
dc.description.abstractThis research was carried out in order to determine the effects of three different row-spacing ( 30 cm, 60 cm, 90 cm ) on yield and some other yield characters of the two soybean varieties grown as second crop in Diyarbakır in 1996. The seed yield were varied with row- spacing. The highest seed yield was obtained from 30 cm row spacing (284.9 kg/da). The lowest seed yield was obtained from with 90 cm row- spacing ( 121.2 kg/da). The yield of SA88 and Halis varieties were found as 211.2 kg/da and 203.2 kg/da. But this differences was not statistically significant. KEY WORDS: Soybean, Row spacing, Cultivar, Second crop, Yield, Yield Components.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectSoyaen_US
dc.subjectSıra arasıen_US
dc.subjectÇeşiten_US
dc.subjectİkinci ürünen_US
dc.subjectVerimen_US
dc.subjectVerim unsurlarıen_US
dc.subjectSoybeanen_US
dc.subjectRow spacingen_US
dc.subjectCultivaren_US
dc.subjectSecond cropen_US
dc.subjectYielden_US
dc.subjectYield componentsen_US
dc.titleDiyarbakır'da ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek soya (Glycine max L.) çeşitlerinde farklı sıra arası mesafelerinin verim ve bazı verim karakterlerine etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBacalan, Serpil


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record