Show simple item record

dc.contributor.advisorBilgin, Fikret Hakkı
dc.contributor.authorBekleyen, Aysel
dc.date.accessioned2018-01-22T08:57:01Z
dc.date.available2018-01-22T08:57:01Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted1993-03-04
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/3686
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Dicle üniversitesi kampus alanında bulunan Kabaklı göleti zooplanktonunun saptanmasıdır. Kabaklı göleti, Kadıköy deresi ile bağlantılıdır. Gölet, 425. OOO m3 yüzey alanına sahiptir ve maximum derinliği 5-6 m dir. Zooplanktan örnekleri, 1992 yılında 4 istasyondan aylık periyotlarla toplanmıştır, "örnekleri toplamada, 55 mikron göz açıklığında plankton kepçesi kullanılmıştır. Kepçe, horizontal alarak çekilmiştir. Türler, 7. 4' lük formolde saklanmıştır. Kalitatif incelemelerden; 7 Cladocera. 2 Copepoda ve 4' ü genus düzeyinde tespit edilen 27 Rotifera türü saptanmıştır. Kabaklı göletinde bulunan zooplanktonik organizmaların mevsimsel dağılımları, yüzde olarak tablo ve grafiklerle verilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is identification of the zooplanktons of Kabaklı pond that is situated in campus area of Dicle University. Kabaklı pond is releated with Kadıköy stream. Pond has a surface area of 425.000 m2 with a maximum depth of 5-6 m. Zooplankton samples have been collected by monthly periods from 4 stations during 1992. In samples collections, plankton net with a mesh size of 55 mikron has been used. The net has been pulled horizontally and samples have been preserved in % 4 formaldehyde. From qualitative determinations; 7 Cladocera. 2 Copepoda and 23 Rotifera species have been identified. Further more 4 genus of Rotifera has also been found. The seasonal distributions of zooplanktonic organisms found in Kabaklı pond have been given as percentage by tables and graphics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectDiyarbakıren_US
dc.subjectKabaklı göletien_US
dc.subjectKabaklı ponden_US
dc.subjectZooplanktonlaren_US
dc.subjectZooplanktonsen_US
dc.titleDicle Üniversitesi Kampüsü Kabaklı Göleti'nin zooplanktonları (metazoa) üzerinde sistematik ve ekolojik çalışmalaren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBekleyen, Aysel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record