Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ergenlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna eşlik eden problemli internet kullanımında emosyonel disregülasyon ve ebeveyn tutumu 

  Balca, Yeliz (Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2021)
  Amaç: Bu çalışmada duygu düzenleme güçlüğünün ve ebeveyn tutumunu internet bağımlılığına yatkın olan DEHB grubunu nasıl etkilediğini görmek amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Araştırmanın örneklemi Dicle Üniversitesi Tıp ...
 • Granülomatöz mastit etiyolojisinde corynebacterium bir etken midir? 

  Yaman, Gizem (Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2021)
  GİRİŞ VE AMAÇ Granülomatöz mastit (GM), memenin nadir görülen, benign, kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Etiyolojisi tam aydınlatılamamış olup, klinik olarak meme kanserini taklit eden memenin nekrotizan granülomatöz ...
 • Acil tıp kliniğine 2010-2020 yılları arasında başvuran 50 yaşın üstündeki hastaların intihar girişimlerinin araştırılması 

  Polat, Dicle (Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2021)
  Bu çalışmada Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Kliniğine intihar girişiminde kimyasal madde kullanarak başvuran hastaların; zehirlenme şekillerinin, mortaliteyi etkileyen faktörlerinin ve cinsiyetler ...
 • Küçük hücreli akciğer kanserinde 2. basamak tedavide proliferasyon indeksi ve nötrofil lenfosit oranının prognostik ve prediktif önemi 

  Can, İbrahim (Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2021)
  Amaç: Akciğer kanseri, küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) ve küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) diye iki gruba ayrıldığında,%85'i KHDAK, %10- 15 kadarı ise KHAK'dır. KHAK, küçük hücreli olmayan alt tiplere göre ...
 • Metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserinde beyin metastazı tanısı sonrasında sistemik tedavi etkinliği retrospektif olarak incelenmesi 

  Avcı, Yunus (Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2021)
  Amaç: Bu çalışmada metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserinde beyin metastazı tanısı alan hastaların demografik, histolojik ve klinik özelliklerinin incelenmesi ve tedaviye ait prognostik faktörlerin araştırılması ...
 • Güneydoğu Anadolu bölgesinde primer glomerülonefritli hastaların dağılımları, demografik özellikleri ve laboratuvar parametrelerinin değerlendirilmesi 

  Öngören, Ziya (Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2021)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı; merkezimizde yapılan perkütan böbrek biyopsilerini inceleyerek bölgemizdeki primer glomerülonefrit (PGN) olgularının dağılımları, demografik özellikleri ve laboratuvar parametreleri hakkında bilgi ...
 • Dicle Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Kliniği'nde yatan akut miyeloid lösemi'li hastalarda antifungal profilakside kullanılan posakonazol ve itrakonazol tedavilerinin karşılaştırılması 

  Erbaş, Erkan (Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2021)
  Amaç: İnvazif fungal enfeksiyonların (İFE) remisyon indüksiyon tedavisi alan akut miyeloid lösemi (AML) tanılı hastalarda ciddi morbidite ve mortaliteye yol açması, profilaktik tedavi yaklaşımının önemini arttırmaktadır. ...
 • Şıkeftên Amedê 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Dêrikî, Şivanê; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
  Em dibinin ku di demen dawi ye li Tirkiyeye u li dinyaye ji turisme gelek alternanifen cuda derketine hole.
 • Mizgefta mezin a Amedê 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Dêrikî, Şivanê; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
  Mizgefta mezin a Amede Harem-i Şerifa pencemin e. Beşa we a navendi ji aliye H. Musa ve hatiye çekirin.Bi gelemperi ji aliye Melikşahe Selçuqi ve hatiye çekirin.
 • Medreseyên Amedê 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Dêrikî, Şivanê; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
  Ji qeydan te hinbun ku li navçeya Sure medreseyen Nasuh Paşa,Hecı İsmeil Bin Eli, Latifiye, Bakir, Husreviye, Şucaciye, Heci Ahmed, Şex Rumi, Eli Paşa, Melek Ahmed Paşa,Raxibiye, Qadiriye, Mizgefta Nebi (Seyfedin) İmadiye, ...
 • Koşkên Amedê 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Rotîn, Ezedîn; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
  Ev koşken ku li der veye Amede hatine çekirin, avahiyen kevneşopi ne; yen ku ji minaken avahisaziya sivil in.
 • Kanî, bırk, şadırwan û sarıncên Amedê 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Dêrikî, Şivanê; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
  Li Amede gelek kaniyen biçuk u mezin hene. Piraniya van kaniyan di dema Osmaniyan de hatine avakirin.
 • Pirên Amedê 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Rotîn, Ezedîn; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
  Gel je re ''Pira Dehderi'' dibeje. Ji ber ku li ser reya Amed-Farqine ye, je re ''Pira Farqine'' ji te gotin.
 • Amed, bajarê sehabeyan 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Dêrikî, Şivanê; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
  Tirba Hz. Silêman : Di tirbe de mezelen 27 sehabeyan hene, mezel di jerzemina mizgefte de ne.
 • Tabiattan fısıltılar 

  Bu güzellik yoktur düşte, serapta ; Gör onu inciyle süslü mehtapta; Hayalin dolaşsın ulvi girdapta
 • Wargehên Amedê 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Rotîn, Ezedîn; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
  Paşa di sala 961'e Hicriye'de, lekirina mizgefta ku bi nave wi te nasin daye destpekirin.
 • Hemamên Amedê 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Dêrikî, Şivanê; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
  Hemamên Malan : Hemamên ku bi awayeki taybet u mezin hatibun çekirin, bi pirani li malen dewlemendan bun. Destavxaneyen kul i hemi malen Amede hebun, li hewşe, di qozikeke de an di bine pelikan de ji derve zikdayi hatine çekirin.
 • Xanîyên Amedê 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
  Xaniyen kevneşopi, ji hewşeke bi plana çarçik, çarqorzi an ji kelkot û xaniken li der dora we rezbuyi pek hatine.
 • Dêrên Amed 

  Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Dêrikî, Şivanê; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
  Li sancaxa navende a Amede, di salnameya sala 1287 (H)'an de 2 patrikxane, 13 der, 3 şapel, ji sala 1300'i heta salen 1317-1379'an ji 5 je deren navendi, li Amede 11 der hebune.
 • Sema 

  Eğer titrek bir dil diyorsa annem, Kırılmış gönlün iniltisi bu, Gözyaşını zarfa koyarsa annem, Daldan kopmuş gülün iniltisi bu

View more