Now showing items 1-1 of 1

    • Avrupa komşuluk politikası ve amaçları 

      Samur, Hakan (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2006)
      Avrupa Birliği‟nin son yıllarda üzerinde durduğu stratejik politika araçlarından bir tanesi; Akdeniz çevresinde, Doğu Avrupa‟da ve Güney Kafkaslarda kendisine komşu ya da yakın durumdaki devletlerle kapsamlı ortaklık ve ...