Now showing items 5-24 of 595

   Citation
   Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu [1]
   Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü [1]
   Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü [1]
   Department of Field Crops, Faculty of Agriculture, Dicle University [1]
   Department of Food Engineering, Faculty of Agriculture, Ataturk University, [1]
   Department of Food Processing, Diyarbakir Agricultural Vocational High School, Dicle University [1]
   Dicle Universität [1]
   Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration [1]
   Dicle University, Faculty of Education, Department of Foreign Languages [1]
   Dicle University, Faculty of Law, Financial Law Department [1]
   Dicle University, Vocational School of Technical Science, Department of Machine and Metal Technologies [1]
   Dicle University, Vocational School of Technical Sciences, Department of Motor Vehicles and Transportation [1]
   Dicle University, Ziya Gökalp Faculty of Education, Department of Foreign Language Education, English Language Education [1]
   Dicle Üniverrsitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji [1]
   Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü [1]
   Dicle Üniversitesi , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü [1]
   Dicle Üniversitesi , Sağlık Bilimleri Estirüsü [1]
   Dicle Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı , Klasik Arkeoloji Bilim Dalı [1]
   Dicle Üniversitesi , Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü [1]
   Dicle Üniversitesi ,Tıp Fakültesi, Fizik tedavi ve Rehabilitasyon [1]