Now showing items 1-1 of 1

    • Kişi kavramı ve çeşitleri 

      Ergün, Ömer (Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, 2017)
      Bu çalışmada Medeni Hukukun temel kavramlarından olan, kişi ve tüzel kişi kavramları ilk ortaya çıkışı ve geçirdiği evrimler ile incelenmeye çalışılmıştır. Hukuk düzenince bir zorunluluk sonucu kullanılmaya başlayan soyut ...