Recent Submissions

  • İktisada giriş 

    Türkbal, Aydın (Dicle Üniversitesi, 1993)
    İnsanların yaşadıkları surece birçok ihtiyaçlar hissettiklerini ve bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını biliyoruz. Kimi tarımla uğraşırken. kimi sanai, ...
  • Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da göçer konar aşiretlerin kışlak ve yaylakları 

    Güney, Emrullah (Dicle Üniversitesi, 1993)
    Topograflk, kilimatik. biyolojik özeliklerine göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde belirli yüksekliğe sahlp dağlar ve platolar yaylak, vadl ve çukurlukları da kışlak olarak ortaya cıkmıştır. Yaylacılık geleneğinin ...