Show simple item record

dc.contributor.authorÇelik, Hilmi
dc.date.accessioned2015-09-18T08:20:19Z
dc.date.available2015-09-18T08:20:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/1489
dc.description.abstractDiyarbakır ilinde bir grup ilköğretim çağındaki çocuklarda enürezis nokturna prevelansı araştırıldı. Araştırmamızda 4500 aileye anket formu gönderildi ve 4203 adet form aileler tarafından doldurularak çalışmamıza dahil edildi. Enürezis nokturna erkek çocuklarda daha sık olmak üzere 4203 çocuğun %25.9’ (1087) ünde saptandı. Enüretik olguların, %64.8’ inin ailesinde enürezis nokturnalı birey ve ortalama kardeş sayısının 4.1 olduğu tespit edildi. Olguların %84.5’ nin primer enürezis nokturna, % 14.5’ nin sekonder enürezis nokturna ve enüretik olguların %14.9’unda konstipasyon eşlik ettiği saptandı. Yaptığımız saha çalışması ile enürezisin bölgemizde oldukça sık karşılaşılan bir sorun olduğu tespit edildi. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Enürezis Nokturna, Çocuk, Prevelans, Kalıtım, Okul çağıen_US
dc.description.abstractIn this study, the prevalence of enuresis nocturna was investigated among primary school children living in Diyarbakır. 4500 self-administered questionnaires were distributed to the parents, and 4203 of them were completed. The prevalence of nocturnal enuresis was determined in %25.9 (1087) out of the 4203 children, which was more common in boys than girls. The rate of a positive family history was 64.8 % and 4.1 was the average number of siblings. Of the enuretic children, 84.5 % was primary enuresis, 14.5 % was secondary enuresis, and the rate of constipation was 14.9 % of the cases of enuresis. In our study we found that enuresis was a quite common problem in our region. KEYWORDS: Enuresis Nocturna, Child, Prevalence, Heredity, School-Ageen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectEnürezis nokturnaen_US
dc.subjectEnuresis nocturnaen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectPrevelansen_US
dc.subjectPrevalenceen_US
dc.subjectKalıtımen_US
dc.subjectHeredityen_US
dc.subjectOkul çağıen_US
dc.subjectSchool-Ageen_US
dc.subjectDiyarbakıren_US
dc.subjectİlköğretim öğrencilerien_US
dc.subjectPrimary school studentsen_US
dc.titleDiyarbakır ili bir grup okul çağı çocuğunda enürezis nokturna prevelansının araştırılmasıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR155326en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÇelik, Hilmi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record