Now showing items 1-1 of 1

    • Taberi'nin camiu'l-beyan adlı eserinde bazı fıkhi konular 

      Önen, Hacı (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Taberî, (ö.310/922) bir müfessir ve tarihçi olduğu gibi, aynı zamanda bir fakihtir. Taberî?nin tefsiri ağırlıklı olarak bir rivayet tefsiri olmasına rağmen, fıkhî konuları da içerir. Onun tefsiri fıkhî tefsir ekolüne girmese ...