Show simple item record

dc.contributor.authorSağsöz, Hakan
dc.date.accessioned2015-07-03T07:08:03Z
dc.date.available2015-07-03T07:08:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/1223
dc.identifier.urihttp://kutup.dicle.edu.tr/ekitap/0043878.pdf
dc.description.abstractBu araştırma, sıçan memesinde EGFR (erbB-1), erbB-2, erbB-3, erbB-4, VEGI ve VEGF-R1 (flt-1), VEGF-R2 (flk-1/KDR) ve VEGF-R3 (flt-4) ile VEGI ve Östrojen reseptörlerinin (ER) yerleşimi ve miktarlarında gebelik, laktasyon ve laktasyon sonrası dönemde oluşabilecek değişimlerin belirlenmesi amacıyla planlandı. Çalışmada Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜSAM) Müdürlüğü'nden temin edilen 35 adet erişkin, 220-250 gr ağırlığında Spraque-Dawley ırkı dişi sıçan kullanıldı. Hayvanlar her grupta 7 hayvan olacak şekilde rastgele 5 gruba ayrıldı. Gebeliğin 7., 14. ve 21. günü, doğumdan sonraki 7.günde (laktasyon dönemi) ve sütten kesildikten sonraki 7. günde (involüsyon dönemi) Ketalar (Ketamin HCl-Phizer) (90mg/kg) anestezisi altında; abdominal bölgedeki memenin iki tanesi total olarak çıkarıldı. Bütün gruplardan alınan meme dokuları % 10 nötral formalin solüsyonunda 24 saat tespit edildi. Daha sonra rutin histolojik işlemlerden geçirilerek paraplasta bloklandı. Meme bezinin genel yapısı için üçlü boyama, EGFR (erbB-1), erbB-2, erbB-3, erbB-4, VEGF ve VEGF-R1 (flt-1), VEGFR2 (flk-1/KDR) ve VEGF-R3 (flt-4) ile VEGI ve ER için ise immunohistokimyasal boyama yöntemi uygulandı. Gebeliğin ilk haftasında meme yağ dokusunun bezin büyük bir kısmını meydana getirdiği ancak ikinci ve son dönemde ise yağ dokusunun azaldığı, lop ve lopçuk yapılarının belirginleştiği, alveol ve kanal sayılarının arttığı görüldü. Laktasyon döneminde bağdoku ve meme yağ dokusunun tamamıyla gerilediği ve alveol ile kanalların oldukça geliştiği saptandı. İnvolüsyon döneminde ise meme yağ dokusu ve bağdokusunun hacimce artmaya başladığı ve alveollerin lümeninin daraldığı belirlendi. İmmunohistokimyasal olarak ise, gebelik, laktasyon ve involüsyon süresince erbB, VEGF ve reseptörleri, VEGI ve ER'nin değişik yoğunluklarda boyandığı belirlendi. Özellikle erbB reseptörlerinin gebelik ve involüsyon süresince, VEGF ve reseptörlerininde laktasyon süresince yoğun immunreaktivite verdiği görüldü. ER immunreaktivitesinin ise gebeliğin son dönemi ve laktasyon süresince yoğun olduğu dikkati çekti. Bütün bu bulgular; meme bezinin farklı dönemlerde ve farklı bölgelerinde değişik oranlarda lokalize olan ErbB, VEGF ve reseptörleri ile östrojen reseptörlerinin, meme epitelinin büyümesi ve farklılaşmasının düzenlenmesinde fizyolojik bir rol oynayabileceğini güçlü bir şekilde desteklemiştir. Anahtar kelimeler: erbBs, VEGF, VEGI, ER, immunohistokimya, meme bezi, sıçanen_US
dc.description.abstractThis research is aimed to detect the probable changes in localization and quantity of EGFR (erbB-1), erbB-2, erbB-3, erbB-4, VEGF and VEGF-R1 (flt-1), VEGF-R2 (flk-1/KDR) and VEGF-R3 (flt-4) with VEGI and also estrogen receptors in related to periods of Pregnancy, Lactation and Involution on rat mammary gland. In this study, 35 mature Spraque-Dawley female rats between 220-250 weight are used and obtained from the University of Dicle, Health Science Institution and Application Center (DÜSAM). Animals randomly taken into groups of five, each one has seven animals. Two mammary glands in the abdominal region were removed totally in the pregnancy periods of 7, 14 and 21 days; and after the 7 day of birth (lactation period), includes the 7 day of weaning (involution period) under the control of Ketamine (Ketamin HCl-Phizer) (90mg/kg) anesthesia. Mammary glands taken from all groups are fixed about 24 hours on %10 neutral formaline solution. Then, they are blocked in the paraplast by routine histological procedure. Triple staining for general structure, and immunohistochemical staining for EGFR (erbB-1), erbB-2, erbB-3, erbB-4, VEGF and VEGF-R1 (flt-1), VEGF-R2 (flk-1/KDR) and VEGF-R3 (flt-4) with VEGI and estrogen receptors are applied. It is seen that adipose tissue constitutes the great part of mammary gland of the first week, but after the second and last periods, adipose tissue decreased, structures of lob and lobuli are strongly marked, number of alveols and ducts increased. It is determined that in the lactation periods, connective and adipose tissue totally decrease, developed of alveols and ducts considerably progress. In the involution period, it is determined that adipose tissue and connective tissue increase size and constriction of alveols lumen. As immunohistochemical, during the periods of pregnancy, lactation and involution; It is also determined that erbB, VEGF and its receptors, VEGI and ER, are stained with different intensity. Especially erbB receptors are stained heavily during the pregnancy and involution, and also VEGF and its receptors during the period of lactation, but it attracted attention that ER is stained during the last periods of pregnancy and lactation. All these finding supports that different amounts ErbB, VEGF and its receptors with estrogen which is located in different times and also different regions of mammary gland play a physiological role for growth and differentiation of epithelium. Key words: erbBs, VEGF, VEGI, ER, immunohistochemistry, mammary gland, raten_US
dc.description.sponsorshipBu çalışma Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından DÜBAP- 2008-13-28 nolu proje olarak desteklenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjecterbBsen_US
dc.subjectVEGFen_US
dc.subjectVEGIen_US
dc.subjectERen_US
dc.subjectİmmunohistokimyaen_US
dc.subjectImmunohistochemistryen_US
dc.subjectMeme bezien_US
dc.subjectMammary glanden_US
dc.subjectSıçanen_US
dc.subjectRaten_US
dc.titleSıçanların meme dokusunda gebelik, laktasyon ve laktasyon sonrası dönemde epidermal büyüme faktörü (EGFR) ve vasküler endoteliyal büyüme faktörü (VEGFR) reseptörlerinin dağılımının immunohistokimyasal olarak gösterilmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR116181en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSağsöz, Hakan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record