Collections in this community

Recent Submissions

  • Yerel yönetimlerim mali özerkliği 

    Türkoğlu, İrfan (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012)
    Bu çalışmanın amacı, 2003 yılından sonra Türkiye’nin kamu mali yapısında başlamış yeni oluşumları belediyelerin mali özerkliği kapsamında değerlendirmek olacaktır. Konu incelenirken 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu ...