Now showing items 1-1 of 1

    • Tek parti burjuva demokrasisi ve kamusal adalet ilkesi 

      Turan, Talha (Dicle Üniversitesi, 2017)
      Tanzimat öncesi Osmanlı bürokratları, genel olarak toplumsal düzeni sağlamak ve vergileri toplamak gibi klasik devlet görevlerini yerine getirirken Tanzimat ile başlayan süreçten sonra önce İttihat ve Terakki sonra da ...