Now showing items 1-7 of 7

  • Diyarbakır Karacadağ 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Hamidi, Nizamettin; Güven, Reyhan Gül; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0003-0244-0264; Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Hamidi, Nizamettin; Güven, Reyhan Gül (Dicle Üniversitesi, 2013)
   Volkan dağlarının yükseltisinin az veya çok olmasında lavların akışkanlığı etkilidir. Lavların akıcılığı fazla ise yükseltisi az olan yayvan görünüşlü volkan konisi oluşur. Bunlara tablo veya plato volkanlar denir. Örneğin ...
  • Diyarbakır'da çevre ve doğa 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Güven, Reyhan Gül; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Güven, Reyhan Gül (Diyarbakır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2010)
   2872 sayılı Çevre Kanunu, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile illerde Çevre ve ...
  • Diyarbakır'da doğal hayat, su, iklim, enerji ve maden 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Güven, Reyhan Gül; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Güven, Reyhan Gül (Diyarbakır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2010)
   Güneydoğu Anadolu Bölgesi bitki çeşitliliği açısından zengin bir yöredir. Bazı endemik ve nadir bitkilerin yetiştiği yörede, 2000-2010 yılları arasında yürütülen floristik çalışmalar sonucunda yaklaşık 800 kadar doğal bitki ...
  • Diyarbakır'da tarım ve hayvancılık 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Güven, Reyhan Gül; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Haspolat, Yusuf Kenan; Güven, Kemal; Güven, Reyhan Gül (Diyarbakır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2010)
   Diyarbakır'da tarım ve hayvancılık konularına özet bir yaklaşım yapıldı.
  • Fenolik bileşiklerin tayininde bakteri ve bitki dokusu esaslı biyosensör geliştirilmesi 

   Aslan, Nurten (Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada fenolik bileşikleri substrat olarak kullanan, polifenoloksidaz enzimi aktivitesi gösteren mısır püskülü, biber tohumu ve Pseudomonas putida kullanılarak, çeşitli örneklerde fenolik bileşik tespiti amacıyla ...
  • A highly inducible β-galactosidase from enterobacter sp 

   Enterobacter sp. 3TP2A isolated from a petroleum station was found to produce a novel, highly inducible mesophilic intracellular β-galactosidase in the presence of lactose up to 76.5 U mg-1. The enzyme was purified to ...
  • Optimization of the thermostable alkaline and Ca-dependent α-amylase production from Bacillus paralicheniformis by statistical modeling 

   A novel amylolytic enzyme producing thermoalkaliphilic bacterium, the source of industrially used enzymes was isolated. Isolated strain was identified by morphological, physio-biochemical tests and the 16S rRNA gene sequence ...