Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye’de ücretlerin gelişimi (1963-1981) 

      Gökdere, Ahmet (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1983)
      Emek girdisi, üretimin asli unsurlarındandır. Otomasyonun hızlı gelişmesine rağmen, insan emeği olmaksızın üretim yapılması olası değildir. Ücret aslında ekmek girdisinin üretime katılma karşılığında aldığı paydır. Ne var ...