Now showing items 1-1 of 1

    • Yenidoğanlarda işitme taraması 

      Amaç: Çalışmanın amacı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde doğan ve başvuran tüm yeni-doğanların işitme kayıplarının değerlendirilmesidir. Materyal ve metod: Bu çalışmaya Mart 2008-Mayıs 2011 tarihleride Dicle ...