Now showing items 1-9 of 9

  • Ankilozan spondilitli hastalarda güncel tedavi yaklaşımları 

   Elbey, Bilal (Dicle Üniversitesi, 2015)
   Ankilozan spondilit (AS) başlıca sakroiliak eklemler ve omurgayı etkileyen kronik, inflamatuar bir romatizmal hastalık olarak, daha çok erkeklerde sıklıkla 2. ve 3. On yılda ortaya çıkan bir hastalıktır. AS’li hastalarda ...
  • Bilinç ve Dil 

   Kutluca, Tamer (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Bu çalışmada California Üniversitesi’nde felsefe profesörü olan John R. Searle tarafından yazılan ve orijinal adı “Consciousness and Language” olan ve Muhittin Macit ile Cüneyt Özpilavcı tarafından Türkçe’ye çevirilen ...
  • Dilin çalışma sesi 

   Bingöl, Ulaş (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Roland Barthes'ın, denemelerinden oluşan ve özgün adı Le Brussement de la langue olan eseri Ayşe Ece, Necmettin Kâmil Sevil ve Elif Gökteke?nin ortaklaşa çalışmasıyla 2013'te Yapı Kredi Yayınları tarafından Türkçeye Dilin ...
  • İkinci yeni şiiri ve postmodernizm 

   Bingöl, Ulaş (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Uzun yıllardır gündemde olan postmodernizmin, henüz üzerinde uzlaşılmış bir tanımı yapılmamıştır. Fredric Jameson, postmodernizmi geç kapitalizmin kültürel mantığı olarak ifade ederken Lyotard meta anlatılara olan güvensizlik, ...
  • Michel Foucault, hermenötiğin kökeni 

   Bircan, Ufuk (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Michel Foucault - Hermenötiğin Kökeni
  • Nitel araştırmaya giriş 

   Yılmaz, Ferat (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   Bu çalışmada, Corrine Glesne’nin (2011) Becoming Qualitative Researchers: An Introduction kitabının 4. baskısının Türkçe çevirisi olan, çeviri editörlüğünü Doç. Dr. Ali Ersoy ve Yard. Doç. Dr. Pelin Yalçınoğlu’nun yaptığı ...
  • Osmanlı'dan günümüze edebiyat ve toplum 

   Tuğluk, Abdulhakim (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   “Osmanlı’dan Günümüze Edebiyat ve Toplum” adlı kitap Prof.Dr. Kemal H. Karpat tarafından kaleme alınmıştır. Kitap, birbirleriyle konu bakımından alakalı altı makalenin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Kitabın girişindeki ...
  • Pediatrik disritmiler 

   Bilici, Meki; Demir, Fikri (Dicle Üniversitesi, 2015)
   Pediatrik disritmiler, pediatri poliklinik ve acillerine seyrek ancak önemli başvuru nedenleridir. Doğumsal kalp hastalıklarının başarılı cerrahi tedavisi ve tanı araçlarının gelişmesiyle beraber daha sık olarak disritmi ...