Now showing items 1-1 of 1

    • Katibi`nin hayatı ve kasidelerinin tahkikli metni 

      Selçuk, Ersin (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
      XV. yüzyıl Fars şairlerinden Kâtibî-i Nîşâbûrî (öl. 838-839/1434-1435)'nin hayatı ve edebi kişiliği ile beraber, onun kasidelerinin tahkikli metni, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Hazırlanan tahkikli metin, Kâtibî-i ...