Now showing items 1-1 of 1

    • İki laiklik modeli ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

      Dündar, Sibel; Taylan, Ömer (Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2017)
      Laiklik, genel anlamda Fransız ve Anglo Sakson geleneği bağlamında değerlendirilir. Fransız modeli laiklik, din özgürlüğünü kısıtlamakta ve din özgürlüğünün kamusal alanda var olmasını sert bir şekilde eleştirmektedir. Anglo ...