Now showing items 1-2 of 2

  • Diyarbekir Şer'iyye Sicilleri Âmid Mahkemesi, 2. cilt: 3709, 3712 numaralı defterler 

   İzgöer, Ahmet Zeki; Okutan, Mehmet Yahya; Erol, Rasim; Atay, Sabri; Kahriman, Salih; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Yiğit, Metin; Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; Ünalan, Abdulkerim (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
   Diyarbekir Kadı Sicillerinin transkripsiyonu olan bu eser, 6asırdan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı konusunda bize ciddi anlamda ışık tutacak en güvenilir tarihi belgeler ...
  • Pediatrik osteoporoz 

   Haspolat, Yusuf Kenan (Orient, 2000)
   Osteoporoz azalmış kemik kütlesi, kemik dokusunun bozulması, müteakiben kemik kırılganlığının artması ile karakterize sistemik bir iskelet hastalığıdır. Histolojik olarak osteoporoz kemik kitlesinde azalmaya karşılık ...