Now showing items 1-14 of 14

  • Amed, bajarê pêxember, sehabe û ewlîyayan 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Rotîn, Ezedîn; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
   Weki li gelek bajaren me li Amede ji goren ewliyayan hene.Ji aliye turizma baweriye ve ev gor geleki giring in.
  • Amed, bajarê sehabeyan 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Dêrikî, Şivanê; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
   Tirba Hz. Silêman : Di tirbe de mezelen 27 sehabeyan hene, mezel di jerzemina mizgefte de ne.
  • Dêrên Amed 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Dêrikî, Şivanê; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
   Li sancaxa navende a Amede, di salnameya sala 1287 (H)'an de 2 patrikxane, 13 der, 3 şapel, ji sala 1300'i heta salen 1317-1379'an ji 5 je deren navendi, li Amede 11 der hebune.
  • Dı nav çanda kurdî de Çîrokêk Sîndrella 

   İçen, Halil (2017)
   Gelek teorî li ser derketina çîrokên hevşibîn li erdnigariyên cûrbecûr derketine. Ji van teroiyen yek jî belavbûna çîrokan ji navendekî ye. Li gorî vê teoriye ji ber sedemên şer, koçberî, bazirganî ev çîrok li dinyayê belav ...
  • Hemamên Amedê 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Dêrikî, Şivanê; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
   Hemamên Malan : Hemamên ku bi awayeki taybet u mezin hatibun çekirin, bi pirani li malen dewlemendan bun. Destavxaneyen kul i hemi malen Amede hebun, li hewşe, di qozikeke de an di bine pelikan de ji derve zikdayi hatine çekirin.
  • Kanî, bırk, şadırwan û sarıncên Amedê 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Dêrikî, Şivanê; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
   Li Amede gelek kaniyen biçuk u mezin hene. Piraniya van kaniyan di dema Osmaniyan de hatine avakirin.
  • Koşkên Amedê 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Rotîn, Ezedîn; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
   Ev koşken ku li der veye Amede hatine çekirin, avahiyen kevneşopi ne; yen ku ji minaken avahisaziya sivil in.
  • Kürtçe (Kurmanci lehçesi) ve İngilizce'deki zarfların karşılaştırılması 

   Tekeş, Hakan (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Ev lêkolîn di bingehê de li ser hokeran disekine. Bi taybetî jî hokerên kurdî bi berfirehî hatine nîqaşkirin. Paşê, em li ser hokerên bi îngilîzî jî sekinîn. Di beşa paşîn de, di herdû zimanan de hoker ji hêla peyvsaziyê ...
  • Medreseyên Amedê 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Dêrikî, Şivanê; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
   Ji qeydan te hinbun ku li navçeya Sure medreseyen Nasuh Paşa,Hecı İsmeil Bin Eli, Latifiye, Bakir, Husreviye, Şucaciye, Heci Ahmed, Şex Rumi, Eli Paşa, Melek Ahmed Paşa,Raxibiye, Qadiriye, Mizgefta Nebi (Seyfedin) İmadiye, ...
  • Mizgefta mezin a Amedê 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Dêrikî, Şivanê; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
   Mizgefta mezin a Amede Harem-i Şerifa pencemin e. Beşa we a navendi ji aliye H. Musa ve hatiye çekirin.Bi gelemperi ji aliye Melikşahe Selçuqi ve hatiye çekirin.
  • Pirên Amedê 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Rotîn, Ezedîn; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
   Gel je re ''Pira Dehderi'' dibeje. Ji ber ku li ser reya Amed-Farqine ye, je re ''Pira Farqine'' ji te gotin.
  • Şıkeftên Amedê 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Dêrikî, Şivanê; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
   Em dibinin ku di demen dawi ye li Tirkiyeye u li dinyaye ji turisme gelek alternanifen cuda derketine hole.
  • Wargehên Amedê 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Rotîn, Ezedîn; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
   Paşa di sala 961'e Hicriye'de, lekirina mizgefta ku bi nave wi te nasin daye destpekirin.
  • Xanîyên Amedê 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; Haspolat, Yusuf Kenan (2015)
   Xaniyen kevneşopi, ji hewşeke bi plana çarçik, çarqorzi an ji kelkot û xaniken li der dora we rezbuyi pek hatine.