Now showing items 1-1 of 1

    • Hüseyin El-Cisr ve kelami görüşleri 

      Hüseyin El-Cisr, 1845-1909 yıllan arasında yaşamış Trablus'lu bir İslam alimidir. Dini ilimlerin yanı sıra, tabii ve akli ilimlerinde öğrenilmesini savunmuştur. Batı'mn gelişmesinin temelinde eğitimin yattığına inanan Cisr, ...