Now showing items 1-1 of 1

    • Yerel yönetimler ve ekonomik politikaları 

      Bacalan, Erol (2016)
      Yerel yönetimler, kamunun halka en yalan kesimini oluşturan anayasal tüzel kişiliğe sahip demokrasi okullarıdır. Ülkemizde, özellikle 1960'h yıllarda başlayan hızlı kentleşme süreci, doğal olarak belediyeleri ön plana ...