Now showing items 21-40 of 168

  • Büyüme hormunu tedavisi alan vakaların boylarının mevsimsel değişiklikleri 

   Normal çocuklarda büyümenin mevsimsel değişiklikleri iyi tanımlanmış olmasına karşın bunun mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada idiyopatik büyüme hormonu (GH) eksikliği tanısı alarak GH verilen olgularda ...
  • Camiler, hazireler, yas kültürü, mezarlıklar 

   Haspolat, Yusuf Kenan (Prof.Dr. Haspolat, Yusuf Kenan, [t.y.])
   Diyarbakır'da bulunan camiler, hazireler, yas kültürü ve mezarlıkların tanıtıldığı bir video
  • Cinsel saldırı sonrası adli tıp bölümüne başvuran olguların beden ve ruh sağlıklarının değerlendirilmesi 

   Amaç: Bu çalışmada Beden ve Ruh Sağlığı Heyetimizce muayenesi yapılan cinsel saldırı mağdurların sosyodemografik ve adli psikiyatri yönünden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yöntemler: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ...
  • Çocuk acil servisine başvuran 10-19 yaş arası çocukların hastalık dağılım profillerinin değerlendirilmesi 

   Adolesan dönem, son hızlı büyüme, cinsel gelişme ve psikososyal olgunlaşmanın gerçekleştiği, çocukluktan erişkin hayata geçiş dönemidir. Bu dönem çeşitli kaynaklarda farklı belirtilmekle birlikte 11-21 yaş arası en son ...
  • Çocuk ve ergenlerde beslenme 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Yolbaş, İlyas; Aktar, Fesih; Ertuğrul, Sabahattin; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0001-9978-9694; 0000-0002-0760-5681; 0000-0003-0903-6520; Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Fesih; Yolbaş, İlyas; Ertuğrul, Sabahattin (Orient, 2017)
   Ağız ve dişlerin sağlığı, vücut fonksiyonlarımızın, yaşam kalitemizin ve genel sağlığımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Erken yaşlarda alınabilecek bazı önlemlerle, dünyada en yaygın ve sık görülen ağız ve diş sağlığı ...
  • Çocuk ve ergenlerde büyüme 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Büyükgebiz, Atilla; Yolbaş, İlyas; Aktar, Fesih; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-0760-5681; 0000-0001-9978-9694; Haspolat, Yusuf Kenan; Yolbaş, İlyas; Aktar, Fesih (Orient, 2018)
   Hipofiz bezi yaklaşık olarak erkeklerde 0,5 gr, kadınlarda multipar kadınlarda 1,5 gr ağırlığında bezelye büyüklüğünde, bileşik endokrin bir bezdir. Hipofiz bezi sfenoid kemiğindeki derin küçük bir çöküntüde beynin üçüncü ...
  • Çocuk ve ergenlerde diyabetes mellitus 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Gökçe; Kaya, İlyas; Ege, Serhat; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0001-5430-602X; Haspolat, Yusuf Kenan (Orient, 2019)
   Langerhans adacıkları, kan glukoz seviyesini düzenleyen hormonları salgılayan diffüz bir endokrin organdır. Pankreasın endokrin komponenti olan Langerhans adacıkları organ boyunca değişik boyutlardaki hücre grupları halinde ...
  • Çocuk ve ergenlerde endokrin aciller 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Fesih; Kaya, İlyas; Baysal, Erkan; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-0760-5681; Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Fesih (Orient, 2019)
   Hipofiz bezi hipotalamusun altında yerleşen, 0,5 gram ağırlığında endokrin bir bezdir. Adenohipofiz (ön lob) ve nörohipofiz (arka lob) olmak üzere ikiye ayrılır.Endokrin işlem daha çok adenohipofiz tarafından yapılır. ...
  • Çocuk ve ergenlerde gonad hastalıkları 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Fesih; Ege, Serhat; Bilici, Salim; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-6978-7222; 0000-0002-0760-5681; 0000-0001-5430-602X; Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Fesih; Bilici, Salim (Orient, 2019)
   Pelvis boşluğunun yan duvarlarında a.v.iliaca externa ve interna adlı çatalın aşağısında, fossa ovarica adlı çukurlarda bulunurlar. Yanlardan basık oval görünümlüdürler. Dış tabakasında kabuk yapısında bir tabaka bulunur. ...
  • Çocuk ve ergenlerde hipofiz ve hipotalamus hastalıkları 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Baysal, Erkan; Ege, Serhat; Tüzün, Abidin; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0001-6034-9413; 0000-0001-5430-602X; Haspolat, Yusuf Kenan (Orient, 2019)
   Kafatasının tabanın ortasında bulunan temel kemik, os sphenoidale'ni gövdesinin üst yüzündeki cella turcica'da, fossa hypophysialis'e yerleşmiş bir bezdir. Hipofiz bezinin üst yüzü duramater uzantısı olan diaphragm selae ...
  • Çocuk ve ergenlerde kemik sağlığı 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Fesih; Küçüköner, Mehmet; Tekin, Recep; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0003-4577-4475; 0000-0002-0760-5681; Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Fesih; Küçüköner, Mehmet; Tekin, Recep (Orient, 2018)
   Hareket ihtiyaca binaen mekanda yer değiştirme eylemidir. Hareketin gerçekleşebilmesi için pasif ve aktif unsurlara ihtiyaç vardır. Hareketin pasif unsurlarında kemikler ve eklemler bulunur. Aktif unsurda ise kaslar yer alır.
  • Çocuk ve ergenlerde obezite 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Fesih; Tüzün, Abidin; Kaya, İlyas; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-0760-5681; Haspolat, Yusuf Kenan; Aktar, Fesih (Orient, 2019)
   Hayatın devam edebilmesi karbonhidrat, yağ ve protein gibi maddelerden enerji sağlanarak ATP üretilmesi ve üretilen ATP'nin de hücrelerin ihtiyaçlarının karşılanması gibi birçok işlevin sağlanması amacıyla tüketilmesini ...
  • Çocuk ve ergenlerde pankreas hastalıkları 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Bilici, Salim; Tüzün, Abidin; Aktar, Gökçe; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-6978-7222; Haspolat, Yusuf Kenan; Bilici, Salim (Orient, 2019)
   Pankreas karın boşluğunda midenin arkasında karın zarının arka tarafında bulunan bir organdır. Pankreasın baş kısmı, duodenom tarafından kuşatılmıştır. Geniş C harfi görünümündeki oniki parmak bağırsağından dalağa kadar ...
  • Çocuk ve ergenlerde sürrenal hastalıklar 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Küçüköner, Mehmet; Tekin, Recep; Aktar, Fesih; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0002-0760-5681; 0000-0003-4577-4475; Haspolat, Yusuf Kenan; Küçüköner, Mehmet; Aktar, Fesih; Tekin, Recep (Orient, 2018)
   Böbreküstü bezleri, bazı bilim adamları ve araştırmacıların yüzlerce yıldır ilgi odağı olmuştur ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sonucu olarak özellikle son zamanlarda bu bezlerin yapı ve fonksiyonu hakkındaki bilgide ...
  • Çocuk ve ergenlerde tiroid hastalıkları 

   Haspolat, Yusuf Kenan; Tekin, Recep; Aktar, Fesih; Küçüköner, Mehmet; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; 0000-0002-5299-9480; 0000-0003-4577-4475; 0000-0002-0760-5681; Haspolat, Yusuf Kenan; Tekin, Recep; Aktar, Fesih; Küçüköner, Mehmet (Orient, 2018)
   Salgılarını doğrudan kana veya dolaylı olarak lenfatik sisteme veren kanalsız salgı bezlerinin bir araya gelerek oluşturduğu sisteme endokrin sistem denir. Kanalsız olan bu bezlerin salgılarına hormon adı verilir.
  • Çocuk yoğun bakım ünitesine yatan hastaların değerlendirilmesi 

   Amaç: Çocuk yoğun bakım ünitesine (ÇYBÜ) yatırılan hastaların tanısı, cinsiyeti, yatış süresi, hangi aylarda yattığı ve sonlanımı incelendi. Yöntem: Bu çalışmada Kasım 2002 - Şubat 2005 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi ...
  • Çocuklarda amitraz zehirlenmesi 

   Veteriner ilacı olan amitraz oral alınım sonrası santral sinir sistemi (SSS) depresyonu bulguları ile seyreden zehirlenmeye yol açar. Bu çalışmada Acil Polikliniğimize amitraz zehirlenmesi ile başvuran 16 hastanın klinik ...
  • Çocuklarda bakteriyel menenjit tedavisi ve korunması 

   Bakteriyel menenjitler kraniyal ve spinal leptomeninkslerin akut pürulan infeksiyonudur. İnfeksiyon septik yol ile, açık kafa travması esnasında patojenlerin direkt girişiyle, mikro cerrahi girişimler veya şant yerleştirilmesi ...
  • Çocuklarda gastroözofageal reflü 

   Yaramış, Ahmet; Haspolat, Yusuf Kenan (Logos Yayıncılık, 2000)
   Yaklaşık 50 yıl önce tanımlanan ve son yıllarda birçok yazının konusu olan gastroözofageal reflü (GÖR), mide içeriğinin istem dışı özofagusa geri kaçması olup, sağlıklı bebeklerde görülebilen, genellikle de ilk 18 ay içinde ...