Show simple item record

dc.contributor.authorDemireğen, Alparslan
dc.date.accessioned2015-01-23T12:56:57Z
dc.date.available2015-01-23T12:56:57Z
dc.date.issued2015-01-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/721
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırma Diyarbakır ve çevresinde Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine çeşitli nedenlerle başvuran farklı yaşlarda ve eğitim düzeylerindeki 15-65 yaş gurubundaki bireylerde DMF değerlerinin elde edilerek, hem bölgemizdeki hem de Türkiye ve dünya genelindeki DMF index değerlerinin karşılaştırılmasının yapılarak kıyaslamalı sonuçlarının analizlerini yapılması hedeflenmektedir. Gereç ve Yöntem: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi oral Diagnoz Ana Bilim Dalı polikliniğine müracaat eden 1858 kadın ve erkek hastaların kayıtları üzerinden epidemiyolojik çalışma planlanmıştır. Bu epidemiyolojik çalışma için 29.09.2014 tarihli toplantı sayısı:3 karar no:6 ile etik kurul karar onayı ile çalışmamız başlamıştır. Bu amaçla düzenlenmiş olan ilk muayene hasta anamnez formlarının çalışmamız ile ilgili olan kısımları değerlendirmek amacı ile oral diagnoz kliniği arşivinden temin edilmiş ve daha önce yapılan epidemiyolojik çalışmalardan yararlanılmıştır. Bulgular: Çürük prevelansı değerlendirildiği DMF indeksi sonuçlarına göre, yaş gruplarını incelediğimiz takdirde kişinin yaşının artması ile çürük ve diş kayıplarının arttığı aynı şekilde buna ters orantılı olarak eğitim seviyesi düzeyinin artması ile çürük ve diş kayıplarının azaldığı anlaşılmaktadır. Kadınlar ve erkekler arasında olan DMFT’inin ise erkelerin lehine azaldığı görülmektedir. One way anova analizi sonuçlarında p<0.001değerine göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunan gruplara, dunnet C çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Değerlendirme sonucuna göre eğitim seviyesi arttıkça çürük insidansı’nın azaldığı ve buna bağlı olarak diş kayıbının da azaldığı görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractAim:In this study Dicle University of Dentistry Faculty around Diyarbakir region between 15-65 ages among patients with different genders and education levels of DMF values will be compared pirior DMF values that had been gotten as around Diyarbakir area ,Turkey with another countries populations DMF index results as well. Material and Method: DMFT index with caries prevelance was investigated that has been referred to the outpatient clinic of the department of oral diagnosis clinic among 1858 patienets was planned epidemiological studies on male and female patients ,filled out anamnesis forms included in to our studies. I have benefited from earlier epidemiological studies as well. For this epidemiological study permission has been gotten by ethics committee 29.09.2014 meeting decision:6 no:6 Results: Caries prevalence, DMF index was evaluated based on the results that there ıs a definite link between older ages and increasing tooth decay and lost ,in the same way that it decreases in inverse proportion with of education .Among women and men DMF index were sen in favor of males . Oneway ANOVA analysis p <0.001 did not find statistically significant difference which has been compared to the groups, betwen Dunnett's multiplecomparison test. Based on this assessment of level higher education increases the incidence of tooth caries and lost ,consequently higher education decreasing Caries prevalence as DMF index was evaluated on that results; All 1858 patients of 3196 individuals were determined to dental caries ,1795 missing and 1332 filling teeth.Caries number of females are greater than males significantly greater. Caries ratiois is higher in lower educated people then upper educated. Conclusions: With these epidemiological studies guide to diagnosis and treatment planning, over the effect of age,educatıion and sex on the prevalence of caries were evaluated.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.subjectDiş Hekimliğitr_TR
dc.subjectDiş çürükleritr_TR
dc.subjectÇocuk diş hastalıklarıtr_TR
dc.subjectRestoratif diş hekimliğitr_TR
dc.subjectEpidemiyolojitr_TR
dc.title2013-2014 yılları arasında Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne müraccat eden 15-65 yaş grubu arasındaki bireylerde çürük prevelansının değerlendirilmesitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalıtr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record