Show simple item record

dc.contributor.authorAzarkan, Necat
dc.date.accessioned2020-06-29T11:58:12Z
dc.date.available2020-06-29T11:58:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationAzarkan, N. (2017). Faktoring işlemi çerçevesinde çeki ciro İle temlik alan üçüncü kişiye karşı şahsi def'ilerin ileri sürülmesi. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22(36), 89-107.tr_TR
dc.identifier.issn1300-2929
dc.identifier.issn2458-7907
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/duhfd/issue/30307/327122
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/5772
dc.description.abstractGelişmiş ülkelerdeki yeni finansman tekniklerini benimseyen ve bu teknikleri gecikmeksizin uygulamaya koyan ülkemizde faktoring faaliyetleri ilk kez 1983 yılında başlamıştır. Alacakların takibi (istihbarat), tahsili, garanti edilmesi, finansman sağlanması, pazar araştırması, kredi istihbaratı yapılması, ticari risklerin üstlenilmesi ve muhasebe kayıtlarının tutulması gibi hizmetleri içeren faktoring, yeni bir finans tekniği olmasına rağmen ülkemizde özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde çok hızlı bir gelişim göstermiş ve ortaya çıkan ihtiyaca paralel olarak 21.12.2012 tarihinde kabul edilen ve 12.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren “6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” ile kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir. Finansal kuruluş olarak faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları ile finansal kiralama, faktoring ve finansman sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacını taşıyan 6361 sayılı Kanun’da düzenlenen hükümlerden sadece bir kısmının emredici nitelik taşımaları sözleşmelerde esnek ve faktoring faaliyetine uygun hükümlere yer verilebilmesine imkân sağlamaktadır. Bununla birlikte; factor ile temellük edilen alacağın borçlusu arasında herhangi bir hukuki ilişki bulunmadığından, borçlunun müşterisine karşı sahip olduğu ve aralarındaki temel ilişkiden kaynaklanan def’ilerini factore karşı ileri sürüp süremeyeceği sorununu ortaya çıkarmaktadırtr_TR
dc.description.abstractIn unserem Land, in welchem die neuesten Finanztechniken angenommen und ohne Verzögerung angewandt werden, beginnen die Factoingleistungen erstmals im Jahre 1983. Factoring, welches sich in jüngster Zeit zu einer gefragten Finanzierungsalternative entwickelt hat, die besonders für kleine und mittelständische Unternehmen attraktiv ist, ermöglicht es einem Unternehmen die Betreibung und Garantierung von Forderungen, Liquiditätsgewinn, Kreditwürdigkeit Risikoabsicherung, Enstlastung der Buchandlung. Um den praktischen Bedarf zu decken, wurde am 21.12.2012 Leasing-, Factoring und Finanzunternehmensgesetz Nummer 6361 erlassen und am 12.12.2012 im Gezetsezblatt veröffentlicht. Das Gesetz Nummer 6361, welches die zum Teil obligatorische Vorschriften zur Gründung und Regelung von Leasing-, Factoring-, und Finanzunternehmen sowie zur Grundlagen von Factoringverträgen beinhaltet, ermöglicht die flexible Gestaltung von Factoringverträgen. Dabei, da es zwischem dem Factor und dem Zedenten kein rechtliches Verhältnis besteht, kommt die Frage auf, ob der Schuldner, die persönlichen Einreden, die aus dem Grundverhältnis entstammen und sich gegen den Gläubiger richten, gegen den Factor geltendmachen kanntr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFaktoringtr_TR
dc.subjectKambiyo seneditr_TR
dc.subjectŞahsi def’itr_TR
dc.subjectÇektr_TR
dc.subjectCirotr_TR
dc.subjectFactoringtr_TR
dc.subjectWechseltr_TR
dc.subjectPersönliche Einredetr_TR
dc.subjectSchecktr_TR
dc.subjectIndossamenttr_TR
dc.titleFaktoring işlemi çerçevesinde çeki ciro İle temlik alan üçüncü kişiye karşı şahsi def'ilerin ileri sürülmesitr_TR
dc.title.alternativeErhebung der persönlichen einwendungen gegen den indossanten beim faktoringverfahrentr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.identifier.volume22tr_TR
dc.identifier.issue36tr_TR
dc.identifier.startpage89tr_TR
dc.identifier.endpage107tr_TR
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorID154755tr_TR
dc.relation.publicationcategoryUlusal Yayıntr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-0674-0726tr_TR
dc.identifier.trdizinhttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVMk1ETTFOUT09tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record