Show simple item record

dc.contributor.authorToprak, Gülten
dc.date.accessioned2014-12-16T09:23:17Z
dc.date.available2014-12-16T09:23:17Z
dc.date.issued2014-12-16
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7d53ed97e31a8bd3c454218fdd1b8f2abb9580a78f426a077b70a11ecac2b43fc2e3b62ba465b01a
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11468/575
dc.description.abstractÖZET AMİ'de lipid profil değişiklikleri ve trombojenik faktörleri bir arada inceleyip, aralarında etkileşimlerin olup olmadığını ortaya koymak için çalışma planlandı. Çalışmaya Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniğine AMI tanısıyla yatırılan kadın-erkek karışık 45 hasta alındı. Hastalarda lipoprotein (a),total kolesterol, HDL-C,LDL-C,total trigliserid, protein C.protein S.antitrombin III ve fibrinojen düzeyleri kanda uygun yöntemlerle araştırıldı.Sonuçlar 20 kişilik kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Lipoprotein (a) düzeyleri hasta grubunda (27.9±4.8) kontrol grubuna göre (20.4+1.27) anlamlı olarak daha yüksek bulundu. (p<0. 001) Hasta grubunda total kolesterol, LDL-C, total trigliserid ve fibrinojen düzeyleri kontrol grubuna göre yine anlamlı düzeyde yüksek saptandı. Antitrombin III düzeyleri açısından her iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı.Protein C, protein S ve HDL-C ise hasta grubunda, kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşük saptandı. Sonuç olarak.AMİ'de lipoprotein (a) ve fibrinojen düzeyleri yüksek saptandı. Total kolesterol, LDL-C, ve total trigliserid düzeyleri de aynı hasta grubunda yüksek olmasına rağmen, lipoprotein (a) ve fibrinojen ile total kolesterol, LDL-C ve total trigliserid ile aralarında anlamlı bir korelasyon saptanmadı. Yine HDL- C düşüklüğü ile artmış lipoprotein (a) ve fibrinojen arasında da bir korelasyon gözlenmedi. Bu sonuçlara göre lipoprotein (a) ve fibrinojen AMİ'de diğer değişkenlerden bağımsız birer risk faktörleri oldukları kanaatına varıldı. Çalışmamızda antitrombin III düzeyinin AMİ'de prognostik bir öneminin olmadığı.ancak azalmış protein C ve protein S aktivitesinin AMİ'de anlamlı, bağımsız risk faktörleri olabilecekleri düşünüldü. Çalışmamızda ilginç olarak yaş ile HDL-C düzeyleri arasında pozitif bir korelasyon (0.444) dikkat çekti.(p<0.01) Bu, HDL-C düzeyindeki bir azalmanın genç yaşlarda, ileri yaşlara göre daha anlamlı bir predispozan faktör olabileceğini 43 düşündürdü. Çalışmamızdan çıkardığımız diğer bir sonuç da hasta grubunda total kolesterol düzeyleriyle protein C düzeyleri arasında negatif bir korelasyon (-0.393) olduğudur.Düşük protein C düzeyleri, yüksek total kolesterol düzeyleriyle birlikte idi. ^ 44 SUMMARY LIPID PROFILE AND NATURAL ANTICOAGULANTS İN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION In the studies carried out recently.it has been reported that lipoprotein (a) and fibrinogen levels in acute myocardial infarction (AMI) increase significantly. In our study, we aimed to identify the changes in lipoprotein (a), fibrinogen, protein C.protein S.antitrombin llland other lipid profile indicators in AMI cases and to bring forth whether there exist significant relationships between them. Forty five patients who were admitted to the clinic of Cardiology.Medical Faculty.DicIe University with the diagnosis of AMI were included in the study.The results were compared with the values in the control group involving 20 healty subjects. Lipoprotein (a) levels in patients group (27.9±4.8)were found to be significantly higher in respect to those (20.4±1.27) in the control group.(p<0.001) Total cholesterol, LDL-C and total trigliserid levels in patients' group were remarcably higher when compared to those in the control group.while HDL-C levels in patients' group (33.9 ±10.18) were found to be significantly lower than those (45.6 ±12.83) in the control group (p<0.001) Protein C and Protein S in the patients' group (71.3±17.24; 102.3±20.2) were found to be significantly lower than those (109.1±5.2; 125.6±7.7) in the control group.(p<0.001) Between patients'group and control group.no difference was determined from the view-point of antitrombin III levels. Fibrinogen levels in patients' group (549.2±212.85) were higher in respect to those (320.8±48.2) for the control group.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.subjectBiyokimyatr_TR
dc.subjectMetabolizmatr_TR
dc.subjectLipid metabolizmasıtr_TR
dc.subjectMiyokard enfarktüsütr_TR
dc.subjectMyocardial infarctiontr_TR
dc.titleAkut miyokard infarktüsünde lipid profili, fibrinojen ve doğal antikoagülanlartr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorIDTR203202tr_TR


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record